Quyết định thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại xã An Vĩ, huyện Khoái Châu

Đăng ngày 21 - 04 - 2022
100%

Quyết định thu hồi đất

 

Ngày 13 tháng 4 năm 2022 UBND huyện Khoái Châu quyết định thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại xã An Vĩ, huyện Khoái Châu theo quyết định số 2463/QĐ-UBND và 2464/QĐ-UBND (file đính kèm).
Tài liệu đính kèm: 2463.pdf ;   2464.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch phát triển KTXH huyện Khoái Châu giai đoạn 2021-2025(30/08/2021 6:10 CH)

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Khoái Châu(28/06/2021 10:11 SA)

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Khoái Châu(28/06/2021 6:24 CH)

Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 (15/12/2020 3:09 CH)

Thôn Vân Cầu, xã Hồng Tiến đón nhận danh hiệu làng văn hóa năm 2019 và khánh thành Nhà văn hóa(06/12/2020 3:48 CH)

Tổng hợp các công trình xây dựng vốn đầu tư từ Nguồn NSNN năm 2020(30/11/2020 4:18 CH)

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Khoái Châu đến năm 2040(10/10/2020 5:05 CH)