Thứ ba, ngày 27 tháng 2 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Tuyên truyền tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2024

Đăng ngày 10 - 10 - 2023
100%

Công tác tuyên truyền tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2024

 

Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 26/09/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.
Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ v vang của mỗi công dân, được pháp điển hóa trong Luật Nghĩa vụ quân sự. Thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự có ý nghĩa quan trọng, quyết định chất lượng xây dựng Quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng cả trước mắt và lâu dài. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn dân.
Đ triển khai thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.
Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ đài truyền thanh xã, thị trấn; tăng thời lượng, đưa tin, phát sóng, tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lp nhân dân về Luật nghĩa vụ quân sự và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới Quốc gia, trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt vận động nhân dân và công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ chấp hành, thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự.
Tích cực tham mưu giúp UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: đăng tin bài trên cổng thông tin điện tử, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thế thao giữa các thôn để tạo phong trào quần chúng sôi nổi. Biểu dương những đơn vị, cá nhân chấp hành tốt Luật nghĩa vụ quân sự; đồng thời phản ánh những trường hợp bao che hoặc cố tình chống, trốn thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự.
* Cần tuyên truyền trên hệ thống panô, áp phích một s điều tại Luật nghĩa vụ quân sự và Nghị định s 37/2022/NĐ-CP 06/6/2022, Nghị định s 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chỉnh phủ Điều 30 của Luật nghĩa vụ quân sự có quy định độ tuổi gọi nhập ngũ:
- Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
Khoản 1 Điều 59, của Luật nghĩa vụ quân sự quy định về xử lý vi phạm:
Tổ chức, cá nhân có hành vi trốn tránh, chng đi, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Khoản 9 Điều 1 của Nghị đinh sổ 37/2022/ND-CP 06/6/2022 của Chỉnh phủ quy định về xử phạt vi phạm các quy định thực hiện nghĩa vụ quân sự
1.       Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.
2.       Phạt tiền t 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định.
3.       Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đi với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, trừ trường họp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
 
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tuyên truyền, quảng bá khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên Phủ và Lễ hội Hoa Ban năm 2024(20/02/2024 9:15 SA)

  Tuyên truyền, quảng bá sự kiện, lễ hội tỉnh Hải Dương(16/02/2024 9:20 SA)

  Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng tại các đơn vị sự nghiệp...(15/02/2024 9:57 SA)

  Một số nội dung liên quan về sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn huyện Khoái Châu giai đoạn 2023-2035(15/02/2024 3:58 CH)

  Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập...(07/02/2024 9:59 CH)

  Tổ chức lấy ý kiến cử tri về các nội dung liên quan đến Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn...(06/02/2024 2:42 CH)

  Danh sách và Triệu tập thí sinh tại kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp...(27/12/2023 5:07 CH)

  °
  13 người đang online