Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển Vòng 2 - Đợt 1 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Khoái Châu năm 2023

Đăng ngày 07 - 12 - 2023
100%

Thí sinh có bằng cao đẳng, cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển Vòng 2 - Đợt 1 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Khoái Châu năm 2023

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/ 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/ 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 6013/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 của UBND huyện Khoái Châu về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2023;
Căn cứ Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 06/10/2023 của Ủy ban nhân dân huyện huyện Khoái Châu về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu năm 2023; Thực hiện Thông báo số 1020/TB-UBND ngày 06/10/2023 của UBND huyện Khoái Châu về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực UBND huyện Khoái Châu năm 2023;
Căn cứ Quyết định số 6599/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện năm 2023,
Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách thí sinh có bằng cao đẳng, cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2 - Đợt 1 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2023.
Số lượng: 80 người, cụ thể:
1. Vị trí giáo viên mầm non: 26 người.
2. Vị trí giáo viên Tiểu học: 33 người; trong đó:
- Giáo viên Văn hóa: 27 người;
- Giáo viên Tiếng Anh: 01 người;
- Giáo viên Tin học và Công nghệ: 03 người;
- Giáo viên Giáo dục thể chất: 02 người.
3. Vị trí giáo viên Trung học cơ sở: 18 người, trong đó:
- Giáo viên Ngữ văn: 04 người;
- Giáo viên Toán: 09 người;
- Giáo viên Vật lý: 01 người;
- Giáo viên Hóa học: 02 người;
- Giáo viên Sinh học: 02 người;
4. Vị trí giáo viên THPT (thuộc Trung tâm GDNN - GDTX): 03 người trong đó:  
- Giáo viên Ngữ văn: 01 người;
- Giáo viên Toán: 02 người;
(Chi tiết trong danh sách kèm theo trong tài liệu đính kèm)
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Khoái Châu triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ giáo viên theo Nghị quyết số 385/2023/NQ-HĐND...(19/04/2024 5:31 CH)

  Khoái Châu bảo đảm các quy định trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã(25/03/2024 2:20 CH)

  Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024(06/03/2024 7:22 SA)

  Tuyên truyền, quảng bá khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên Phủ và Lễ hội Hoa Ban năm 2024(20/02/2024 9:15 SA)

  Tuyên truyền, quảng bá sự kiện, lễ hội tỉnh Hải Dương(16/02/2024 9:20 SA)

  Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện...(15/02/2024 1:16 CH)

  Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng tại các đơn vị sự nghiệp...(15/02/2024 9:57 SA)

  °
  94 người đang online