Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu Đợt 2 tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2023

Đăng ngày 26 - 12 - 2023
100%

Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu Đợt 2 tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2023

 

Căn cứ Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 06/10/2023 của UBND huyện Khoái Châu về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2023; Thông báo số 1020/TB-UBND ngày 06/10/2023 của UBND huyện Khoái Châu về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu năm 2023;
Ngày 25/12/2023, Ủy ban nhân dân huyện đã họp để nghe Hội đồng tuyển dụng viên chức báo cáo một số nội dung có liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức; Kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển Vòng 2 (đối với các thí sinh có bằng cao đẳng, cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên). Sau khi nghe Hội đồng tuyển dụng viên chức báo cáo (tại Tờ trình số 24/TTr-HĐTD), Hội nghị đã thảo luận lấy ý kiến của các đại biểu dự họp và ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện.
Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng đối với thí sinh có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên theo cấp học hoặc có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm hoặc cao đẳng sư phạm vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2023, cụ thể như sau:
Tổng chỉ tiêu tuyển dụng Đợt 2: 53 chỉ tiêu
1. Vị trí Giáo viên Mầm non hạng III: 25 chỉ tiêu.
2. Vị trí Giáo viên Tiểu học hạng III: 13 chỉ tiêu.
a. Vị trí giáo viên Văn hóa: 01 chỉ tiêu.
b. Vị trí giáo viên Ngoại ngữ (Tiếng Anh): 02 chỉ tiêu
c. Vị trí giáo viên Tin học và công nghệ: 10 chỉ tiêu.
3. Vị trí Giáo viên THCS hạng III: 11 Chỉ tiêu
a. Vị trí giáo viên Toán: 01 chỉ tiêu.
b. Vị trí giáo viên Ngoại ngữ (Tiếng Anh): 02 chỉ tiêu.
c. Vị trí giáo viên Ngữ Văn: 03 chỉ tiêu.
d. Vị trí giáo viên Hóa học: 03 chỉ tiêu.
e. Vị trí giáo viên Sinh học: 01 chỉ tiêu
f. Vị trí giáo viên Tin học: 01 chỉ tiêu
4. Vị trí Giáo viên Trung học phổ thông hạng III (Trung tâm GDNN – GDTX): 02 Chỉ tiêu
a. Vị trí giáo viên Ngoại ngữ (Tiếng Anh): 01 chỉ tiêu;
b. Vị trí giáo viên Hóa: là 01 chỉ tiêu.
5. Vị trí Phóng viên hạng III (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện): 01 chỉ tiêu.
6. Vị trí Công tác văn hóa, văn nghệ (Hướng dẫn viên văn hóa hạng III Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện): 01 chỉ tiêu.
Trên đây là Thông báo của UBND huyện Khoái Châu về việc điều chỉnh chỉ tiêu đợt 2 tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2023./.
Căn cứ Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 06/10/2023 của UBND huyện Khoái Châu về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2023; Thông báo số 1020/TB-UBND ngày 06/10/2023 của UBND huyện Khoái Châu về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu năm 2023;
Ngày 25/12/2023, Ủy ban nhân dân huyện đã họp để nghe Hội đồng tuyển dụng viên chức báo cáo một số nội dung có liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức; Kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển Vòng 2 (đối với các thí sinh có bằng cao đẳng, cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên). Sau khi nghe Hội đồng tuyển dụng viên chức báo cáo (tại Tờ trình số 24/TTr-HĐTD), Hội nghị đã thảo luận lấy ý kiến của các đại biểu dự họp và ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện.
Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng đối với thí sinh có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên theo cấp học hoặc có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm hoặc cao đẳng sư phạm vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2023, cụ thể như sau:
Tổng chỉ tiêu tuyển dụng Đợt 2: 53 chỉ tiêu
1. Vị trí Giáo viên Mầm non hạng III: 25 chỉ tiêu.
2. Vị trí Giáo viên Tiểu học hạng III: 13 chỉ tiêu.
a. Vị trí giáo viên Văn hóa: 01 chỉ tiêu.
b. Vị trí giáo viên Ngoại ngữ (Tiếng Anh): 02 chỉ tiêu
c. Vị trí giáo viên Tin học và công nghệ: 10 chỉ tiêu.
3. Vị trí Giáo viên THCS hạng III: 11 Chỉ tiêu
a. Vị trí giáo viên Toán: 01 chỉ tiêu.
b. Vị trí giáo viên Ngoại ngữ (Tiếng Anh): 02 chỉ tiêu.
c. Vị trí giáo viên Ngữ Văn: 03 chỉ tiêu.
d. Vị trí giáo viên Hóa học: 03 chỉ tiêu.
e. Vị trí giáo viên Sinh học: 01 chỉ tiêu
f. Vị trí giáo viên Tin học: 01 chỉ tiêu
4. Vị trí Giáo viên Trung học phổ thông hạng III (Trung tâm GDNN – GDTX): 02 Chỉ tiêu
a. Vị trí giáo viên Ngoại ngữ (Tiếng Anh): 01 chỉ tiêu;
b. Vị trí giáo viên Hóa: là 01 chỉ tiêu.
5. Vị trí Phóng viên hạng III (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện): 01 chỉ tiêu.
6. Vị trí Công tác văn hóa, văn nghệ (Hướng dẫn viên văn hóa hạng III Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện): 01 chỉ tiêu.
Trên đây là Thông báo của UBND huyện Khoái Châu về việc điều chỉnh chỉ tiêu đợt 2 tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2023./.
Tài liệu đính kèm:  1234_TB_UBND_26_12_2023.pdf
 
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Khoái Châu triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ giáo viên theo Nghị quyết số 385/2023/NQ-HĐND...(19/04/2024 5:31 CH)

  Khoái Châu bảo đảm các quy định trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã(25/03/2024 2:20 CH)

  Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024(06/03/2024 7:22 SA)

  Tuyên truyền, quảng bá khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên Phủ và Lễ hội Hoa Ban năm 2024(20/02/2024 9:15 SA)

  Tuyên truyền, quảng bá sự kiện, lễ hội tỉnh Hải Dương(16/02/2024 9:20 SA)

  Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện...(15/02/2024 1:16 CH)

  Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng tại các đơn vị sự nghiệp...(15/02/2024 9:57 SA)

  °
  19 người đang online