Thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng

Đăng ngày 11 - 07 - 2017
100%

Ngày 11/7/2017, huyện Khoái Châu đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng

 

Toàn cảnh hội nghị

Ngày 11/7/2017, huyện Khoái Châu đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng nhằm thông qua các dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; Báo cáo thu chi, công tác xây dựng Đảng; Kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, bàn và quyết định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Đào Ngọc Huấn - Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Phạm Xuân Thắng - Phó Bí thư TT huyện uỷ, đ/c Nguyễn Đức Sơn - Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện cùng các đ/c lãnh đạo các cơ quan, ban ngành; lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), nhất là Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"...

Đ/c Đào Ngọc Huấn - TUV, Bí thư huyện ủy, Chru tịch HĐND huyện tại hội nghị

Trên lĩnh vực nông nghiệp, vụ Đông Xuân 2017, năng suất ước đạt 66-67 tạ/ ha. Toàn huyện trồng được 2.187,5 ha hoa màu và 3.216 ha cây ăn quả. Chăn nuôi có nhiều biến động, giá thực phẩm chăn nuôi giảm mạnh dẫn tới người chăn nuôi có xu hướng giảm quy mô đàn. Nạo vét đông xuân, làm tiểu thuỷ lợi nội đồng chủ động nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất đào đắp được 146.265m3. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh triển khai đến nay toàn huyện đạt trung bình 17 tiêu chí/xã, 10 xã đã được UBND tỉnh công nhận, 8 xã đã tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM. Công tác quản lý tài nguyên môi trường đang tích cực đẩy mạnh. Tới nay đã cấp được 819 giấy chứng nhận, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền cới đất cấp cho hộ gia đình cá nhân, trong đó cấp lần đầu 115 giấy đạt 1,52% kế hoạch giao. Việc thu gom rác thải được thực hiện thường xuyên và phân loại xử lú rác thải tại nguồn, 6 tháng đầu năm xử lý được gần 3000 tấn rác thải. 

Đ/c Nguyễn Đức Sơn -Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND phát biểu tại hội nghị

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 1.215 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch năm. Trong đó giá trị sản xuất công nghiệp tập trung ước đạt 775 tỷ đồng; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước đạt 440 tỷ đồng. Thương mại dịch vụ ước đạt 2.315 tỷ đồng bằng 55% kế hoạch năm; công tác PCCC, vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo an toàn trên địa bàn. Lĩnh vực giáo dục đào tạo,văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, quốc phòng - an ninh được giữ vững...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các dự thảo báo cáo, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời đưa ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2017: Tập trung lãnh đạo toàn diện của cấp ủy trên tất cả các lĩnh vực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên ở cơ sở; tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, nông nghiệp, nông thôn. Trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017./.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Khoái Châu tổ chức Hội nghị lần thứ 13 khoá XXI, nhiệm kỳ...(28/05/2024 11:21 SA)

  Thường trực Huyện uỷ(31/10/2023 11:49 SA)

  Công bố kết quả bầu cử và danh sách nhũng người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Khoái...(31/05/2021 11:37 SA)

  Lãnh đạo HĐND huyện(27/10/2020 1:59 CH)

  ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 3 HĐND HUYỆN KHÓA XIX(29/06/2017 10:05 SA)

  HĐND HUYỆN KHOÁI CHÂU TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ HAI KHOÁ 19 NHIỆM KỲ 2016 – 2021(25/12/2016 2:02 CH)

  Công bố kết quả bầu cử Đại biểu HĐND huyện Khoái Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021(29/05/2016 2:34 CH)

  °
  23 người đang online