Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Cấp giấy phép môi trường của Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Việt Hà Nội

Đăng ngày 29 - 08 - 2023
100%

Cấp giấy phép môi trường của Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Việt Hà Nội

 

 1. Tên chủ dự án đầu tư
  1. 1. Thông tin chủ dự án đầu tư
 • Tên chủ dự án đầu tư: Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Việt Hà Nội
 • Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Bà Đặng Thị Huế
 • Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc
 • Điện thoại: 0912819828
 • Địa chỉ văn phòng: Số 183 Tuệ Tĩnh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
 • Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số: 0901136775 ngày 24/03/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp.
  1. 2. Chức năng, nhiệm vụ dự án bệnh viện
Bệnh viện được thành lập với chức năng, nhiệm vụ như sau:
 1. 3. Chức năng
Là một bệnh viện chuyên khoa mắt, vừa đảm nhiệm chức năng của một đơn vị làm công tác điều trị chuyên môn sâu về nhãn khoa; vừa làm công tác phòng bệnh về mắt cho cộng đồng. Thực hiện cấp cứu, khám, chữa bệnh trong phạm vi chuyên môn được Bộ Y tế cho phép.
 1. 4. Nhiệm vụ
Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh
- Tiếp nhận bệnh nhân đến cấp cứu, khám chữa nội trú, ngoại trú các bệnh về mắt
- Tổ chức các chiến dịch giải phóng mù loà tại cơ sở.
- Tham gia khám giám định sức khỏe và giám định pháp y khi được yêu cầu.
Phòng bệnh
- Thực hiện hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng chống mù loà và các bệnh về mắt.
- Điều tra, giám sát tình hình bệnh về mắt trong cộng đồng, góp phần xây dựng chiến lược chăm sóc mắt cho nhân dân toàn tỉnh.
Nghiên cứu khoa học
- Tổ chức tổng kết đánh giá các đề tài sáng kiến và áp dụng vào khám và chữa bệnh về mắt cũng như những chương trình về chăm sóc mắt trong cộng đồng.
- Tham gia các công trình nghiên cứu khoa học về nhãn khoa.
- Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nhãn khoa trong nước cũng như thế giới vào thực tế khám và chữa bệnh tại bệnh viện. 
Đào tạo cán bộ
-  Là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế từ bậc trung học đến bậc đại học (nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý ngành y tế và các cơ sở đào tạo)
Hợp tác quốc tế
- Phối hợp các đơn vị y tế công lập và tư nhân tổ chức triển khai thực hiện các chương trình hợp tác nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phòng chống mù lòa quốc tế trong các công tác chăm sóc mắt trên toàn tỉnh.
- Duy trì và phát triển những dự án hợp tác quốc tế.
Quản lý kinh tế
- Thực hiện tốt các quy định về thu, chi ngân sách, chi phí khám chữa bệnh, đảm bảo tình hình tài chính theo quy định của pháp luật và luật doanh nghiệp
- Quản lý, sử dụng viện trợ nước ngoài có hiệu quả và đúng đối tuợng theo yêu cầu của chương trình.
Tên dự án đầu tư
˗   Tên dự án đầu tư: Dự án đầu tư thành lập Bệnh viện Mắt Việt Hà Nội.
Địa điểm dự án đầu tư
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Khu dân cư mới, Xã An Vĩ, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên.
 • Vị trí tọa độ: X= 550610.4, Y= 2305372.5
 • Ranh giới khu đất như sau:
 • Phía Đông giáp đường của khu dân cư mới xã An Vĩ;
 • Phía Tây giáp khu đất liền kề;
 • Phía Nam giáp hộ dân cư;
 • Phía Bắc giáp đường Nguyễn Trãi;
 • Dự án được giới hạn bởi các mốc đánh số thứ tự từ 1 đến 4. Tọa độ các điểm khép góc của tòa nhà dự án như sau:
Bảng 1.1: Tọa độ các điểm khép góc ranh giới khu vực dự án
 1.  
Tọa độ điểm khép góc khu vực thực hiện dự án theo hệ tọa độ VN-2000
X (m)
Y (m)
 1.  
2305354.2
 1.  
 1.  
2305354.9
 1.  
 1.  
2305351.6
 1.  
 1.  
2305351.6
 1.  
 
Hình 1.1: Vị trí xây dựng bệnh viện
* Các đối tượng tự nhiên
 • Điều kiện giao thông: Bệnh viện nằm gần mặt đường Nguyễn Trãi. Đây là tuyến đường tương đối rộng khoảng 12m. Do đó việc lưu thông tốt, tại tuyến đường này ít khi xảy ra ùn tắc. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện dự án.
 • Mạng lưới sông, hồ: Qua khảo sát, tại khu vực thực hiện dự án không có sông hồ, ao, ngòi nào.
Các đối tượng kinh tế - xã hội
 • Các điểm khu dân cư: Xung quanh khu vực dự án là khu dân cư thưa thớt.
 • Trung tâm hành chính- chính trị, trường học: Cách dự án khoảng 400m về phía Tây là Cơ quan Công an huyện Khoái Châu, Ban chỉ huy quân sự huyện Khoái Châu; cách khoảng 600m về phía Tây Bắc là Trung tâm Y tế Khoái Châu.
 • Các cơ sở sản xuất kinh doanh: quanh dự án hiện có các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: Ảnh viện áo cưới Bich Belle Studio, Cửa hàng sửa chữa rửa xe TK Auto Spa Meguiar’s; Cửa hàng điện tử Dương Thắng auto,...
 • Các đối tượng khác:
 • Vệ sinh môi trường: Môi trường xung quanh khu vực được thực hiện tốt, đã có điểm thu gom rác của khu vực, có đội vệ sinh thu gom rác tại các khu vực theo đúng quy định.
 • Hệ thống nước xung quanh khu vực dự án: Qua khảo sát, dự án nằm trong khu dân cư mới, tại khu vực dự án không có nguồn nước mặt nào (không có sông, hồ, ao, ngòi…) và cũng không khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất. Vì vậy, dự án không gây ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân.
  1. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư
 • Cơ quan cấp các loại giấy phép liên quan đến môi trường là Uỷ ban nhân dân huyện Khoái Châu.
 • Cụ thể:
 • Theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 của Quốc hội: Tổng mức đầu tư toàn dự án là 30 tỷ đồng, dự án nằm trong tiêu chí phân loại dự án nhóm C, thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 5 Điều 8 của Luật đầu tư công năm 2019 có tổng mức đầu tư dưới 45 tỷ đồng.
 • Theo Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 của Quốc hội: Dự án thuộc Điểm b, Khoản 5, Điều 28 quy định Dự án đầu tư nhóm III là dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường. Theo Điều 30 của Luật này, dự án không phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.
 • Theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ:
 • Theo Khoản 4, điều 25 quy định về việc xác định dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường thì dự án không thuộc loại dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường.
 • Cũng theo Nghị định này, dự án thuộc Mục II.2 trong Phụ lục V quy định: “Dự án có phát sinh nước thải, bụi, khí thải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi thải ra ngoài môi trường…”.
  1. Hiện trạng công trình thực hiện dự án
              - Bệnh viện được thuê lại từ tòa nhà đã được xây dựng sẵn. Ông Nguyễn Thế Anh là chủ sở hữu toàn bộ quyền sử dụng đất và tòa nhà nằm trên lô đất tại địa chỉ:
              - Thửa đất số 01: Thông tin trên đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CC169244; Vào sổ cấp GCN: CH01756 do UBND huyện Khoái Châu cấp ngày 17 tháng 07 năm 2018; Tại thửa đất số: 1000 ; Tờ bản đồ số: 09;
              - Thửa đất số 02: Thông tin trên đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BO 946267; Vào sổ cấp GCN: CH01938 do UBND huyện Khoái Châu cấp ngày 17 tháng 07 năm 2018; Tại thửa đất số: 1001 ; Tờ bản đồ số: 09;
              - Thửa đất số 03: Thông tin trên đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CC 169245; Vào sổ cấp GCN: CH01757 do UBND huyện Khoái Châu cấp ngày 17 tháng 07 năm 2018; Tại thửa đất số: 1002 ; Tờ bản đồ số: 09;
 • Tổng diện tích ba thửa là : 267 m² ;
 • Địa chỉ thửa đất: Khu dân cư mới xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 • Hình thức sử dụng: Riêng;
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn ;
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
              - Ngoài ra Bệnh viện thuê thêm phần diện tích bên cạnh bệnh viện để xây dựng công trình bảo vệ môi trường (gồm khu vực đặt trạm xử lý nước thải và kho lưu trữ chất thải rắn) với tổng diện tích là 84,2m2. Ông Lê Văn Nguyễn là là chủ sở hữu toàn bộ quyền sử dụng đất trên tại địa chỉ:
              - Thửa đất số 1177: Thông tin trên đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BO946299; Vào sổ cấp GCN: CH01949 UBND huyện Khoái Châu cấp ngày 30 tháng 08 năm 2019;
 • Tại thửa đất số: 1177 ; Tờ bản đồ số: 09 ;
 • Tổng diện tích là : 84,2 m² ;
 • Địa chỉ thửa đất: Khu dân cư mới xã An Vĩ, Huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
 • Hình thức sử dụng: Riêng;
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn ;
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
 • Như vậy tổng diện tích được thuê làm bệnh viện là: 267+ 84,2= 351,2 m2
 • Tòa nhà đã hoàn thiện các công trình về phần thô bao gồm:
Bảng 1.2.Các hạng mục công trình thi công hoàn thiện thuộc tòa nhà
STT
Hiện trạng công trình
Ghi chú
 
I
Danh mục công trình đã hoàn thiện
 
 
1
Xây dựng phần thô: Tòa nhà gồm 03 tầng + 01 tum, tường đã được chát và sơn hoàn thiện
Đã được chủ tòa nhà xây dựng
 
2
Hệ thống điện: Đường điện đã được hoàn thiện đấu nối đến tất cả các tầng của tòa nhà
 
3
Hệ thống cấp nước: Đã hoàn thiện hệ thống cấp nước tới các nhà vệ sinh và đường ống nước chờ
 
4
Hệ thống thoát nước: Đã hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa và nước thải của tòa nhà
 
5
Hệ thống thang: Bao gồm 01 cầu thang máy và hệ thống cầu thang bộ từ tầng 1 lên tầng tum của tòa nhà
 
6
Các hạng mục khác: Cửa ra vào các phòng và hệ thống cửa kính của tòa nhà (cửa kính bao quanh tòa nhà, cửa sổ…) đã hoàn thiện
 
II
Danh mục các công trình sẽ thực hiện
1
Thi công lắp đặt vách kính ngăn các phòng chức năng
Dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2023
 
2
Thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải
 
3
Thi công lắp đặt kho lưu trữ rác
 
4
Thi công các đường cấp điện, nước, thoát nước
 
5
Lắp đặt các thiết bị máy móc : thiết bị y tế, đèn, điện, điều hòa, quạt,...
 
 
 
Hình 1.2: Hiện trạng tòa nhà thuê làm bệnh viện
Quy mô dự án đầu tư
 • Quy mô hoạt động của dự án: Bệnh viện tư nhân với quy mô 15 giường bệnh.
 • Nhu cầu sử dụng đất dự án:
 • Diện tích xây dựng: 267 m2
 • Tổng diện tích sàn: 800 m2
 • Dự án được đầu tư một giai đoạn với tổng số vốn đầu tư là 30 tỷ đồng.
  1. Phạm vi dự án đầu tư
 • Bệnh viện được thuê lại từ tòa nhà đã xây dựng sẵn với diện tích xây dựng là 267 m2 (03 tầng+1 tum).
 • Trong quá trình thi công, bệnh viện sẽ lắp các vách kính ngăn phòng để phân chia thành các phòng chức năng khác nhau phục vụ cho quá trình khám chữa bệnh của bệnh viện.
 • Thi công các đường cấp điện, cấp nước, thoát nước. Ngoài ra, còn lắp đặt các thiết bị, máy móc bao gồm: thiết bị y tế, điều hòa, đèn chiếu sáng, quạt thông gió, quạt treo tường, quạt trần…
 • Thực hiện lắp đặt hệ thống xử lý nước thải.
 • Xây dựng - lắp đặt kho lưu trữ rác thải.
Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư
Công suất của dự án đầu tư:
 • Bệnh viện chuyên khoa Mắt có quy mô 15 giường bệnh. Đây là quy định số giường tối thiểu cho phép của một bệnh viện chuyên khoa Mắt theo Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP quy định quy mô bệnh viện.
 • Tòa nhà được thuê làm bệnh viện có diện tích mặt sàn 800 m2. Mặt tiền đường Nguyễn Trãi có chiều dài 12m. Mặt tiền của tòa nhà đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Y tế theo Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP quy định cơ sở vật chất bệnh viện.
 • Tổng diện tích xây dựng: 800 m2/15 giường;  diện tích 53m2/giường bệnh (Diện tích quy định của Bộ Y tế cho 01 giường bệnh đối với bệnh viện chuyên khoa phải được thiết kế, xây dựng ít nhất là 50m2/giường bệnh theo Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP)
 • Kết cấu xây dựng nhà: Tòa nhà đã được xây dựng với 03 tầng, tòa nhà gồm có bao gồm: 01 cầu thang bộ và 01 thang máy.
  1. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, mô tả việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư:
   1. Công nghệ phục vụ khám chữa bệnh
 • Công nghệ phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo Phaco (Phacoemulsification).
 • Đục thuỷ tinh thể là một bệnh lý về mắt vô cùng nguy hiểm. Nếu không được chẩn đoán và có phương pháp chữa trị kịp thời, bệnh sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực. Tuy nhiên, có một phương pháp giúp khắc phục hiệu quả tình trạng này là phương pháp Phaco.
 • Phẫu thuật tán nhuyễn nhân thể thủy tinh Phaco là kỹ thuật sử dụng máy Phaco tạo ra hoạt động rung ở tần số siêu âm. Chính quá trình rung tại đầu Phaco (Phaco Typ) sẽ phá vỡ nhân thủy tinh thành các mẩu nhỏ và được hút ra ngoài.
 • Hiện nay ở nước ta, công nghệ mổ mắt Phaco đã trở thành phổ biến với những ưu điểm và điều trị hiệu quả. Chính vì vậy số lượng bệnh nhân được mổ đục thủy tinh thể theo phương pháp này ngày càng tăng.
  1. Quy trình hoạt động của bệnh viện
 
Bệnh nhân vào khám
Phòng khám, chẩn đoán bệnh
Điều trị nội trú
Kiểm tra lần cuối trước khi xuất viện
CTR sinh hoạt, CTR y tế, nước thải
Điều trị ngoại trú
Xuất viện
CTR sinh hoạt, CTR y tế, nước thải
CTR sinh hoạt, nước thải

Quy trình hoạt động của bệnh viện được thể hiện cụ thể trong sơ đồ bên dưới sau:
Mô tả quy trình hoạt động:
 • Người bệnh khi đến bệnh viện được nhân viên y tế tiếp đón và hướng dẫn các thủ tục, giấy tờ để bác sĩ khám bệnh, chuẩn đoán bệnh tại phòng khám bệnh. Sau đó bệnh nhân sẽ được điều trị nội trú hoặc ngoại trú tùy theo tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Sau quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được kiểm tra sức khỏe lần cuối trước khi làm các thủ tục xuất viện.
 • Quá trình hoạt động của bệnh viện sẽ phát sinh chất thải: giấy, bìa carton, kim tiêm, lọ thuốc…. toàn bộ rác thải được lưu giữ và đưa đi xử lý 2 ngày/lần. Nước thải được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải để xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra ngoài cống thoát nước của thành phố.
5. Bộ máy tổ chức của bệnh viện
a. Tổ chức bộ máy
 1. Ban Lãnh đạo
 • Hội đồng thành viên
 • Giám đốc công ty
 • Giám đốc bệnh viện
Các khoa phòng chuyên môn: Gồm 04 khoa, 07 phòng
 • Khoa Khám bệnh              
 • Khoa Mắt Tổng hợp        
 •           Khoa Dược
 • Khoa Xét nghiệm
 • Phòng Tổ chức hành chính
 • Phòng kế hoạch tổng hợp
 • Phòng Quản lý chất lượng
 • Phòng Kế hoạch tài chính kế toán
 • Phòng Chăm sóc khách hàng
 • Phòng Điều dưỡng
 • Phòng  Kiểm soát nhiễm khuẩn.
Nhân lực
     Nguồn nhân sự của bệnh viện được biên chế gồm:
Bảng 1.3: Tổ chức biên chế nhân sự của bệnh viện
Nội dung
Khoa KB
Khoa mắt Tổng hợp
Khoa xét nghiệm
Khoa dược - VTYT
Khác
Tổng cộng
Bác sỹ
4
5
 
 
 
9
ĐH xét nghiệm
 
 
1
 
 
1
KTV xét nghiệm
 
 
1
 
 
1
Dược sỹ ĐH
 
 
 
1
 
1
Dược sỹ TH
 
 
 
2
 
2
Điều dưỡng
9
9
 
 
 
18
Hộ lý
1
2
 
 
 
3
NV khác
 
 
 
 
15
15
Tổng cộng
14
17
2
3
15
50
              Nhân sự của bệnh viện đáp ứng theo định mức tại Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/06/2007. Dự án bao gồm 50 bác sỹ và cán bộ công, nhân viên làm việc.
              Giám đốc Bệnh viện là Bác sỹ CKII Đặng Thị Huế, có CCHN, có đủ điều kiện làm giám đốc bệnh viện theo quy định của Luật khám chữa bệnh.
b. Bố trí các khu chức năng
Bảng 1.4: Chức năng, nhiệm vụ của các tầng
TT
Phòng chức năng
Số lượng
Diện tích sàn hiện có (m2)
I
Tầng 1: Khu đón tiếp - Dịch vụ - Khoa khám bệnh - Khoa Xét nghiệm
 
1
Khu đón tiếp
01
-
2
Phòng khám 1
01
24
3
Phòng khám 2- Phòng cấp cứu
01
24
4
Phòng chẩn đoán hình ảnh
01
12
5
Văn phòng Khoa
01
26
6
Kho dược
01
5
7
Khu vực ghế chờ
01
-
11
Quầy thuốc
01
-
15
Khu vực HTXL nước thải
01
5
16
Kho chứa chất thải rắn
01
11,25
II
Tầng 2: Khoa mắt tổng hợp
 
1
Phòng bệnh 1
01
26
2
Phòng bệnh 2
01
35
3
Phòng bệnh 3
01
19
4
Phòng hành chính khoa
01
12
5
Phòng hành chính khoa
01
17
6
Phòng xét nghiệm
01
18
III
Tầng 3: Khu mổ, phòng mổ thuộc khoa Tổng hợp
 
 
1
Phòng tiểu phẫu
01
25
2
Phòng mổ 1
01
22
3
Phòng mổ 2
01
24
4
Phòng thay đồ
01
6
5
Phòng họp và các phòng chức năng: phòng điều dưỡng, HCNS, Kế toán, kế hoạch tổng hợp …
01
50
6
Khu giặt phơi hấp sấy săng vải, dụng cụ ...
01
5
 
 
 
 
 
 
Sản phẩm của dự án đầu tư
 • Bệnh viện mắt Việt Hà Nội được thành lập để đáp ứng các nhu cầu của người dân, giải quyết các bệnh về mắt và bệnh viện đặc biệt quan tâm đến bệnh lý đục thủy tinh thể sử dụng công nghệ mới Phaco.
 • Dự kiến số lượng khám và điều trị tại bệnh viện trong 03 năm đầu thành lập như sau:
Bảng 1.5: Dự kiến số lượng khám, điều trị tại bệnh viện
Nội dung
Số lượt/ năm thứ 1
Số lượt/năm thứ 2
Số lượt/năm thứ 3
Khám và điều trị ngoại trú
80.000
90.000
100.000
Phẫu thuật Phaco
6.000
7.000
8.000
Phẫu thuật Mộng, quặm, ...
1.500
2.200
2.500
Phâu thuật Lasik
0.0
1.500
2.000
 
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Cập nhật và cung cấp thônG tin về những vướng mắc, bất cập của quy định pháp lý và thực thi ảnh...(30/03/2023 3:56 CH)

  NHCSXH huyện Khoái Châu thực hiện giám sát hoạt động tại điểm giao dịch các xã, thị trấn bằng hệ...(29/11/2022 3:10 CH)

  Hội doanh nghiệp huyện Khoái Châu sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng...(07/07/2022 5:12 CH)

  Liên đoàn Lao động huyện Khoái Châu đẩy mạnh tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập Công...(30/07/2021 9:03 SA)

  Trao tặng xe cứu thương cho Trung tâm y tế huyện Khoái Châu(13/05/2021 2:20 CH)

  Tổ chức Chương trình "Nước mát mùa hè" cho công nhân lao động dịp Tháng công nhân năm 2021(11/05/2021 9:14 SA)

  Khoái Châu kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu(12/10/2020 10:04 SA)

  °
  28 người đang online