Chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024

Đăng ngày 02 - 05 - 2024
100%

Tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024

 

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 15/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về Tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024";
Nhằm tìm ra ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo và có khả năng áp dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình khi có điều kiện cho phép, góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước của huyện. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị huyện, cơ quan ngành dọc của tỉnh trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện tốt một số nội dung:
 1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 79/KH- UBND ngày 15/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về Tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024" (gửi kèm theo) đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị.
 2. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đăng tin bài liên quan đến cuộc thi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: hệ thống phát thanh, truyền thanh các xã, thị trấn; Trang/Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. Lồng ghép các nội dung liên quan đến cuộc thi trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các buổi họp giao ban; phát hành tờ rơi, panô, áp phích tuyên truyền về cuộc thi, ...
 3. Tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn chi tiết cho các cá nhân, tổ chức chủ động đóng góp sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của huyện, của tỉnh.
 4. Mỗi cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn gửi ít nhất 01 bài dự thi có chất lượng (Trong trường hợp cơ quan, đơn vị không có bài dự thi phải có văn bản giải trình ghi rõ lý do). Khuyến khích mỗi cơ quan ngành dọc của tỉnh đóng trên địa bàn huyện tham gia ít nhất 01 bài dự thi.
 5. Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi bài dự thi về Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 03/6/2024 để thực hiện việc sơ loại, chọn lọc các bài dự thi có chất lượng và gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi theo quy định.  
​Tài liệu đính kèm:   1. 353_UBND_NV_26_04_2024.CV.pdf
                                2. 79.KH.15.4.2024.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện CCHC, chuyển đổi số, Đề án 06 những tháng đầu năm 2024(17/05/2024 9:35 SA)

  Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai Đề án 06 trên địa bàn huyện Khoái Châu(29/01/2024 4:29 CH)

  Triển khai công tác chuyển đổi số năm 2024(29/12/2023 5:36 CH)

  Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ Chương trình chuyển đổi số trên địa bàn huyện Khoái Châu (27/12/2023 5:49 CH)

  Hướng dẫn cách dùng VNeID thay giấy xác nhận cư trú(20/12/2023 5:29 CH)

  Những điều cần lưu ý để bảo mật thông tin tài khoản định danh điện tử(12/12/2023 5:13 CH)

  Triển khai chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện Khoái Châu(27/11/2023 5:44 CH)

  °
  66 người đang online