Thứ sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn sai phạm trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Khoái Châu

Đăng ngày 07 - 06 - 2024
100%

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn sai phạm trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Khoái Châu

 

Trong những năm qua, việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại cơ quan hành chính trên địa bàn huyện cơ bản được chuẩn hóa và đi vào nền nếp, nhờ đó những phiền hà, nhũng nhiễu nảy sinh trong quá trình giải quyết TTHC cơ bản được đấy lùi; chi phí và thời gian của người dân, doanh nghiệp khi đên giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước được tiết giảm.
Tuy nhiên, Công tác quản lý hồ sơ tiếp nhận, giải quyết TTHC còn chưa chặt chẽ, dẫn đến trong quá trình giải quyết TTHC một số cán bộ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đã không thực hiện đúng quy trình, thời hạn, khi người nộp hồ sơ đến lấy kết quả theo Phiếu trả kết quả hồ sơ thì nêu nhiều lý do không chính đáng để trả hồ sơ, thay thế Phiếu khác...
Để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm trong giải quyết TTHC, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp; Thực hiện tốt Chỉ thị số 04/CT- UBND ngày 22/5/2024 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn sai phạm trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; quán triệt, chỉ đạo công chức,
 1. Viên chức thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện giải quyết TTHC đảm bảo theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) là căn cứ pháp lý của TTHC; việc từ chối giải quyết TTHC phải được thể hiện bằng văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền; chỉ được từ chối giải quyết TTHC khi và chỉ khi lý do từ chối được quy định tại các văn bản QPPL là căn cứ pháp lý của TTHC.
 2. Quán triệt, chỉ đạo công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm việc tiếp nhận hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, liên thông giải quyết qua Bộ phận Một cửa thuộc cơ quan, đơn vị theo quy định; việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC bắt buộc phải sổ hóa, cập nhật dữ liệu trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Đối với những hồ sơ TTHC quy định phải thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhưng không được tiếp nhận qua Bộ phận Một cửa thuộc cơ quan, đơn vị; không được số hóa, cập nhật dữ liệu trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh thì không được xem là hồ sơ hợp lệ và không xem xét, xử lý, giải quyết theo quy định.
 3. Tăng cường tự kiểm tra, kiểm tra việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị và các đơn vị thuộc quyền quản lý nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, cương quyết thay thế và công bố, công khai thông tin công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý có hành vi nhũng nhiễu, chậm trễ, gây phiên hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định, từ chối giải quyết hồ sơ TTHC bất hợp pháp làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết TTHC.
 4. Công khai số điện thoại đường đây nóng 02213.524.524, Tổng đài 1022 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện nghiêm quy định về xử lý phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết, không đùn đấy trách nhiệm, kéo dài thời gian xử lý, kịp thời tháo gỡ, đề xuất cơ quan có thẩm quyền tháo gõ các khó khăn, vướng mắc về quy định hành chính nhằm khơi thông các nguồn lực xã hội, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.
 
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm...(02/05/2024 2:58 CH)

  Khoái Châu triển khai thanh toán trực tuyến hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai(04/04/2024 5:34 CH)

  UBND tỉnh xem xét việc ban hành Kế hoạch sử dụng biên chế cán bộ, công chức cấp xã gắn với sắp...(26/02/2024 2:14 CH)

  Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục liên quan đến hoạt động...(02/02/2024 4:06 CH)

  Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Khoái Châu năm 2024(05/01/2024 1:47 CH)

  Khoái Châu: Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp CCHC tỉnh Hưng Yên năm 2023"(03/07/2023 1:36 CH)

  Chuẩn hóa dữ liệu, số hóa, cung cấp dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp (25/05/2023 4:37 CH)

  °
  84 người đang online