Làng nghề truyền thống

Đăng ngày 22 - 05 - 2011
100%

 

     Hiện nay toàn huyện được UBND tỉnh công nhận có 4 làng nghề:

       Làng nghề mây tre đan thôn Thông Quan Hạ - Thị trấn Khoái Châu

       Làng nghề mây tre đan Liên Khê

        Làng nghề mộc Minh Khai - Đại Tập

        Làng nghề Ninh Vũ - Bình Kiều

 

Tin mới nhất