• Theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 21/11, các tỉnh thành trên cả nước sẽ chuyển đổi mã vùng viễn thông.

  • "Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra cho năm 2017, huyện lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện về phát triển kinh tế-xã hội".

  • Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2016). Sáng ngày 21/3 huyện đoàn Khoái Châu tổ chức Hội thi “Bí thư chi đoàn giỏi” năm 2016.

°
1078 người đang online