• Tổ chức giải bóng đá và trao quà cho Công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn chào mừng “Tháng Công nhân” năm 2018 và chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2018-2023.

  • Tổ chức giải bóng đá và trao quà cho Công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn chào mừng “Tháng Công nhân” năm 2018 và chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2018-2023.

  • Đây là một sự kiện có ý nghĩa bước ngoặt, chấm dứt hoàn toàn ách đô hộ của chính quyền phương Bắc kéo dài hơn mười thế kỷ, đồng thời mở ra một chương mới tươi sáng trong tiến tình lịch sử dân tộc – thời kỳ độc lập tự chủ...

°
826 người đang online