http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=58

Chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện. (02/04/2019)

Khoái Châu: Phát động triển khai đợt III “Tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại chăn nuôi và môi trường” chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện.

°
1114 người đang online