http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị TW5, Khóa XII của Đảng (01/08/2017)

Sáng ngày 1/8, huyện ủy Khoái Châu đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) cho cán bộ chủ chốt trong...

°
278 người đang online