http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị TW5, Khóa XII của Đảng (01/08/2017)

Sáng ngày 1/8, huyện ủy Khoái Châu đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) cho cán bộ chủ chốt trong...

Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (03/04/2018)

Đây là một sự kiện có ý nghĩa bước ngoặt, chấm dứt hoàn toàn ách đô hộ của chính quyền phương Bắc kéo dài hơn mười thế kỷ, đồng thời mở ra một chương mới tươi sáng trong tiến tình lịch sử dân tộc –...

°
1438 người đang online