http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ (05/01/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/HU ngày 27/12/2018 của BTV huyện ủy Khoái Châu về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

°
904 người đang online