STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
Expand/Collapse 90;#UBND huyện Khoái Châu 90;#UBND huyện Khoái Châu
1Nguyễn Đức SơnChủ tịch UBND huyện0321 6268.666ndson.kc@hungyen.gov.vn
2Hoàng Văn TựuPhó Chủ tịch Thường trực0321 6268.099hvtuu@hungyen.gov.gov.vn
3Lê Hải NamPhó Chủ tịch0321 6268.777lhnam@hungyen.gov.vn
4Đỗ Văn TuấnChánh Văn phòng HĐND&UBND huyện0321 6268.088dvtuan.kc@hungyen.gov.vn
5Văn phòng HĐND&UBND0321 6268.088vp.kc@hungyen.gov.vn
6Phòng Tư pháp3 910.502tp.kc@hungyen.gov.vn
7Phòng Nội vụ3 910.406nv.kc@hungyen.gov.vn
8Phòng Tài chính - Kế hoạch3 505.552tckh.kc@hungyen.gov.vn
9Phòng Tài nguyên & Môi trường3 910.350tnmt.kc@hungyen.gov.vn
10Phòng Kinh tế - Hạ tầng9 910.501ktht.kc@hungyen.gov.vn
11Phòng Nông nghiệp & PTNT3 910.338nn.kc@hungyen.gov.vn
12Phòng Văn hóa Thông tin3 910.305vhtt.kc@hungyen.gov.vn
13Phòng Giáo dục đào tạo3 910.032gddt.kc@hungyen.gov.vn
14Phòng Lao động - TB&XH3 910.412ldtbxh.kc@hungyen.gov.vn
15Phòng Y tếyt.kc@hungyen.gov.vn
16Thanh tra huyệntt.kc@hugnyen.gov.vn
°
827 người đang online