Đình Phương Trù

Đăng ngày 09 - 07 - 2011
100%

 

 Lễ hội đình làng Phương Trù.

Thành Hoàng được thờ: Chử Đồng Tử - Tiên Dung.

 Tương truyền rằng, là người quê ở Chử Xá - Văn Đức, đã cùng vợ là Tiên Dung có công lập phố xá, dậy dân cấy trồng, khi thiên tai thì giúp dân chống lại lũ lụt, hạn hán nên được dân làng thờ phụng.

Lễ hội được mở vào ngày 6/2 đến ngày 10/2 âm lịch. Ngày đầu, rước nước từ đình Phương Trù ra sông Hồng lấy nước rồi quay về đình. Hôm sau tổ chức rước du từ đình đến nhà Bà rồi trở về đình.( Khi đi kiệu ông đi trước kiệu bà, khi về hoán kiệu, kiệu bà đi trước để đón ông về).

 Lễ vật dâng thánh gồm có: cả con lợn, bánh dày, canh chay, xôi, oản, mâm hoa quả, rượu...

 Trong lễ hội diễn ra một số trò chơi dân gian đặc sắc như: Chọi gà, kéo co, vật, càu kiều, đu quay...

Cùng với nhiều loại nghệ thuật cổ truyền như: tuồng, chèo.

Tin mới nhất