Đền Ngự Dội

Đăng ngày 09 - 07 - 2011
100%

 

 

Lễ hội đền Ngự Dội.

Thành Hoàng được thờ: Chử Đồng Tử - Tiên Dung - Hồng Vân, Hùng Vương.

 Tương truyền rằng, Chử Đồng Tử quê làng Chử Xá - Văn Đức, đã cùng vợ là Tiên Dung có công lập nên phố xá, giúp dân làng trong thiên tai, dạy dân cấy trồng, còn Hồng Vân người xã Đông Ninh - Nhân Điều là vợ hai của Chử Đồng Tử, một hôm ra đồng bị gió cuốn lên trời, nhân dân cho rằng Chử Đồng Tử đã đón làng đi.

Lễ hội được mở vào ngày 8/2 đến ngày 10/2 âm lịch. Lễ rước nước đi từ đền Ngự Dội đến thôn Mạn Đường Rước Văn, Rước Xung quanh làng đến Mạn Xuyên lấy nước rồi rước quay trở lại đền Ngự Dội.

 Lễ vật dâng thánh gồm có: thủ lợn, gà, xôi, oản giã, mâm hoa quả, rượu...

 Trong lễ hội diễn ra một số trò chơi dân gian đặc sắc như: kéo co, đánh gậy, đánh đu...

Cùng với nhiều loại nghệ thuật cổ truyền như: Hát dân ca.

Tin mới nhất