Đền Hương quất

Đăng ngày 09 - 07 - 2011
100%

 

Lễ hội đền Hương Quất.

Thành Hoàng được thờ: 4 vị thần thời Hùng Vương 18: Phùng Càu Công, Hùng Thổ Công, Hùng Lang Công, Hùng Tân Công.

                                              1 vị thần xuất thế: Trương Dực Công.

 Tương truyền rằng, 4 vị thủy thần có công giúp vua Hùng Vương thứ 18 đánh bại quân Thục Phán.

  Nhân Thần Trương Dực Công giúp vua Lý Phật Tử lấy được nước của Triệu Việt Vương, nên được dân làng thờ phụng.

Lễ hội được mở vào ngày 10/5 đến ngày 15/5 âm lịch. Bắt đầu từ đền Hương Quất đến xã Phú Thịnh - Kim Động <Tổng Phú Khê>. Sau đó quay ngược trở lại đền Hương Quất.

 Lễ vật dâng thánh gồm có: Dưa hấu ( Đặc sản địa phương), thủ lợn, gà, xôi, oản, mâm hoa quả, rượu...

 Trong lễ hội diễn ra một số trò chơi dân gian đặc sắc như: võ gậy, cầu kiều, bắt vịt, tổ tôm điểm, tam cúc điểm...

Cùng với nhiều loại nghệ thuật cổ truyền như: tuồng,chèo.

Tin mới nhất