Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể

Đăng ngày 09 - 09 - 2020
100%

 

 

I. MẶT TRẬN TỔ QUỐC

1. Đồng chí: Vương Minh Thuận - Chủ tịch

2. Đồng chí: Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch

3. Đồng chí: Trần Thị Bình - Phó Chủ tịch

II. HUYỆN ĐOÀN

1. Đồng chí:  Vũ Văn Cường   - Bí thư

2. Đồng chí: Trần Thị Hải Hà - Phó Bí thư

III. HỘI NÔNG DÂN

1. Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hương - Chủ tịch

2. Đồng chí: Đỗ Thị Huyền - Phó Chủ tịch

IV. HỘI PHỤ NỮ

1. Đồng chí: Giang Thị Phương - Chủ tịch

2. Đồng chí: Vũ Thị Tịnh - Phó Chủ tịch

V. HỘI CỰU CHIẾN BINH

1. Đồng chí: Bùi Ngọc Toàn - Chủ tịch

2. Đồng chí: Lê Trọng Vĩnh - Phó Chủ tịch 

VI. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

1. Đồng chí: Chu Anh Tuấn - Chủ tịch

2. Đồng chí: Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch

VII. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

1. Đồng chí: Lưu Quang Dương - Phó Chủ tịch

Ý kiến bạn đọc

    Tin mới nhất