Tình hình phát triển KT-XH tháng 10

Đăng ngày 31 - 10 - 2018
100%

Tình hình phát triển KT-XH tháng 10; phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2018

 

I . KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10
1. Về kinh tế.
a. Lĩnh vực Nông nghiệp
Đôn đốc các xã, thị trấn thu hoạch lúa mùa, trồng cây vụ đông đảm bảo thời vụ và kế hoạch giao. Đến ngày 15/10 toàn huyện gặt xong diện tích lúa mùa, năng suất ước đạt 58 tạ/ha; trồng cây vụ đông được 640 ha (ngô 320 ha, đỗ tương 70 ha, rau các loại 250 ha). Kiểm tra, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh trên cây trồng, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đôn đốc thực hiện kế hoạch tiêm phòng vụ thu đông, đưa ra biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.
Tổng hợp báo cáo kết quả sản xuất vụ mùa, tình hình sản xuất vụ đông 2018-2019, kế hoạch sản xuất vụ xuân 2019, trong đó: tổng diện tích gieo, cấy toàn huyện là 1939,85 ha (giảm 218,05 ha so với vụ mùa năm 2017), diện tích cây màu là 1918 ha (ngô 317,5 ha, đậu tương 187,8 ha, đỗ 61,5 ha, lạc 164,2 ha, hao cây cảnh 46,6 ha, rau các loại 541 ha, ...), cây ăn quả là 3588 ha (nhãn 1540 ha, bưởi 545 ha, chuối 793 ha, cam 151 ha, quất quýt 140 ha, táo 140 ha, cây ăn quả khác ...). Trong năm 2018, cây nhãn đã thu hoạch được 23000 tấn (tăng 10400 tấn so với năm 2017), thu nhập được 340 tỷ đồng.
Xây dựng kế hoạch nạo vét Đông xuân 2018-2019 của huyện. Tổng hợp giải tỏa vi phạm công trình thủy lợi, vi phạm đê điều tham mưu văn bản xử lý kịp thời. Báo cáo về việc tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chính sách đầu tư, hỗ trợ của nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp huyện Khoái Châu từ 01/1/2016 đến 30/6/2018 báo cáo đoàn giám sát HĐND huyện.
Chỉ đạo các phòng chuyên môn quyết toán kinh phí hỗ trợ giống lúa và thuốc chuột năm 2018. Hoàn thiện báo cáo hỗ trợ các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản năm 2018 với tỉnh.
Đôn đốc các xã tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về ATTP, thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, kinh tế HTX năm 2018, kế hoạch chuyển đổi đất lúa, kế hoạch tích tụ tập trung ruộng đất.
Tiếp tục đôn đốc các xã thực hiện tốt việc XD NTM nhất là các xã đăng ký về đích NTM năm 2018; báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện chương trình XD NTM giai đoạn 2016-2020. Giao phòng Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo, hướng dẫn xã Đại Tập tổ chức Lễ đón Bằng công nhận "xã đạt chuẩn nông thôn mới".
Đôn đốc các xã thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, kinh tế HTX năm 2018, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp. UBND huyện tổ chức Hội nghị Công bố nhãn hiệu chứng nhận Nghệ Chí Tân - Khoái Châu (vào ngày 12/10).
  b. Lĩnh vực Tài nguyên, môi trường.
  Các Ban GPMB và phòng Tài nguyên MT tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án: dự án ĐH.56, Cầu Hồng Tiến, Viện Kiểm sát nhân dân, 03 dự án cụm công nghiệp tại xã Tân Dân (Tanaka, Quảng Đức Phong, Nội ngoại thất); Công ty Ánh Hồng, Công ty TNHH Sông Hồng - Hàm Tử; Công ty Thanh Hiền - Tân Dân, các dự án khu dân cư mới xã Thuần Hưng, Ông Đình,…
Tổng hợp các trường hợp cá nhân, hộ gia đình xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp, trong đó số trường hợp vi phạm còn tồn tại: Dạ Trạch 26, Bình Kiều 16, Hàm Tử 50, Thị trấn Khoái Châu 104, Hồng Tiến 14, Đông Kết 11,…
Trong tháng đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 26 hộ gia đình tại các xã trên địa bàn.
Lãnh đạo huyện tiếp tục đôn đốc, xử lý, giải quyết, báo cáo nội dung đơn khiếu nại của các công dân trên địa bàn như: ông Nguyễn Đức Dũng - xã Chí Tân, ông Nguyễn Văn Tảo, xã Nhuế Dương, ông Đỗ Văn Phú, xã Thành Công, của công dân thôn 5 xã Thuần Hưng, …
Báo cáo xây dựng phương án giá đất cụ thể làm căn cứ để GPMB thực hiện Dự án xây dựng công trình đoan tuyến nối ĐT.379 với QL.39 và đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua xã Dân Tiến.
Đề nghị tỉnh phê duyệt phương án giá đất cụ thể làm căn cứ để GPMB thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Thành Công, xã Ông Đình, xã Chí Tân, xã Dân Tiến.
Trong tháng tiếp tục chỉ đạo thu gom và vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại các điểm tập kết bằng xe đẩy, container  rác thải, tiếp tục thực hiện xây dựng các bãi rác thải tập trung.
c. Xây dựng cơ bản
Tiếp tục triển khai các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, quản lý, cải tạo, chỉnh trang nút giao đường huyện ĐH.57 với Quốc lộ QL.39ª,; Đường ĐH.25, ĐH.56, ĐH.53, tu bổ tôn tạo đền thờ Triệu Việt Vương, Dự án Thủy sản Phùng Hưng, công trình Cống qua ĐT 382 (dốc Thiết). Tiến hành lựa chọn nhà thầu các công trình xây dựng: ĐH.59B, ĐH.58, ĐH.383,... bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng đường huyện ĐH.57
Tổng hợp danh sách điều chỉnh bổ sung 17 hộ (08 thay mới, 09 sửa chữa), thay thể  cho 24 hộ (08 thay mới, 16 sửa chữa) đã mất, không có nhu cầu không đủ điều kiện hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo được phê duyệt.
Đôn đốc xử lý tình trạng sử dụng lòng đường, vỉa hè trái quy định gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.
Trình tỉnh thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: quy hoạch tổng mặt bằng và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo đền Đa Hòa, Bình Minh; thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: cầu qua sông Bắc Hưng Hải, thôn Lôi Cầu, xã Việt Hòa.
 d. Tài chính, ngân sách
Tiếp tục đôn đốc các xã tổng hợp, rà soát, báo cáo tình hình xử lý nợ XDCB thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
Báo cáo tình hình công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện Đầu tư xây dựng công trình Cấp bách cải tạo, nạo vét kè mái sông Từ Hồ - Sài Thị với Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và đề xuất điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.
UBND huyện công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Bình Kiều, cụ thể: số suất trúng đấu giá 38 suất, cho 27 người với tổng diện tích là 4071,5m2.
Trong tháng thẩm định, cấp hồ sơ đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể được 30 đối tượng.
2. Văn hóa – xã hội
Chỉ đạo các đơn vị nhà trường tổ chức thi đấu Bóng đá học sinh tiểu học cấp cụm, cấp huyện; bồi dưỡng đội tuyển tham gia thi đấu cấp tỉnh. Hướng dẫn các trường học trên địa bàn tổ chức “Tuần lễ học tập suốt đời” tới toàn bộ cán bộ, giáo viên, học sinh tại các trường học trên địa bàn. Trình UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, thẩm định trường THCS Dân Tiến và trường THCS Thuần Hưng đạt chuẩn quốc gia.
Hàng tháng đã chi trả trợ cấp hàng tháng trên 12.000 đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội; trợ cấp một lần. Thẩm định 100 hồ sơ mai táng phí đối tượng Bảo trợ xã hội và 40 hồ sơ mai táng phí đối tượng người có công, 50 hồ sơ mai táng phí đối tượng Bảo trợ xã hội; Thụ lý, thẩm định hồ sơ trình Sở Lao động - TB&XH xét duyệt chế độ BHYT cho các đối tượng hưởng trợ cấp theo QĐ 62 của Thủ tướng Chính phủ; sửa thẻ BHYT sai thông tin cho đối tượng người có công và bảo trợ xã hội. Xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức về phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em nhằm tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ tới cán bộ xã, huyện làm công tác xã hội trên địa bàn; Xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai Hội nghị tập huấn về giao dịch điện tử của UBND các xã, thị trấn trong việc tham gia BHXH của các đối tượng do huyện quản lý. Báo cáo số liệu kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về người lao động đi làm việc tại nước ngoài.
Các xã, thị trấn tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và điều kiện thời tiết chuyển giao mùa. Giao phòng Y tế, Trung tâm y tế tăng cường kiểm tra, giám sát các xã công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa bão, phòng chống các loại dịch bệnh như: Tay chân miệng, Sởi – Rubella; đặc biệt cần tăng cường chỉ đạo, giám sát các xã công tác phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết, các bệnh do siêu virus gây ra,... Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành nhằm tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.
 Thẩm định 3 làng văn hóa công nhận mới năm 2018 và 18 làng công nhận lại sau 3 năm giai đoạn (2015-2018). Phối hợp với Đoàn kiểm tra Sở Thông tin và truyền thông kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa: Photocopy, Internet, cửa hàng sách trên địa bàn huyện. chấn chỉnh hoạt động kinh doanh các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện. Trình UBND tỉnh, Sở Văn hóa TTDL xin chủ trương trùng tu, tôn tạo một số công trình phụ trợ tại di tích đền Quan Trấn Bắc, xã Đại Tập.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tình hình phát triển KT-XH Quý I/2020; phương hướng, nhiệm vụ những tháng tiếp theo(31/03/2020 2:39 CH)

  Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019; và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020(20/12/2019 7:57 SA)

  Tình hình phát triển KT-XH tháng 12/2019; phương hướng, nhiệm vụ tháng 01 năm 2020(15/12/2019 8:59 SA)

  Tình hình phát triển KT-XH tháng 11 năm 2019(30/11/2019 2:18 CH)

  Tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 10 năm 2019(30/10/2019 3:32 CH)

  Tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 8 / 2019(30/08/2019 11:34 SA)

  Tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 7 năm 2019(30/07/2019 8:20 SA)