Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Khoái Châu

Đăng ngày 28 - 02 - 2018
100%

Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Khoái Châu

 

UBND huyện Khoái Châu công bố công khai các tài liệu về kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Khoái Châu tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Khoái Châu.
1. Hồ sơ công bố, công khai gồm có:
- Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Khoái Châu.
- Báo cáo Thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2018, huyện Khoái Châu.
- Bản vẽ ranh giới công trình.
- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, huyện Khoái Châu.
2. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân, tổ chức như sau:
- Giao UBND các xã, thị trấn công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Khoái Châu tại trụ sở UBND và tổ chức thực hiện theo quy định.
- Giao Đài truyền thanh huyện phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường đăng tin về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện.
- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện căn cứ theo nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Khoái Châu đã được UBND tỉnh phê duyệt có trách nhiệm tổ chức, thực hiện./.
 
Tài liệu tham khảo: QĐ 3276.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Hưng Yên: Chợ mới bỏ hoang, dân ra đường họp chợ cóc(02/10/2017 1:51 CH)

  Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017, huyện Khoái Châu(07/03/2017 2:47 CH)

  Phát triển Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Thương mại - Dịch vụ(31/01/2017 8:13 SA)

  Hưng Yên: Trường nghề nỗ lực "hút" học sinh(25/11/2016 2:02 CH)

  °
  776 người đang online