Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Khoái Châu

Đăng ngày 28 - 02 - 2018
100%

Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Khoái Châu

 

UBND huyện Khoái Châu công bố công khai các tài liệu về kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Khoái Châu tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Khoái Châu.
1. Hồ sơ công bố, công khai gồm có:
- Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Khoái Châu.
- Báo cáo Thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2018, huyện Khoái Châu.
- Bản vẽ ranh giới công trình.
- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, huyện Khoái Châu.
2. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân, tổ chức như sau:
- Giao UBND các xã, thị trấn công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Khoái Châu tại trụ sở UBND và tổ chức thực hiện theo quy định.
- Giao Đài truyền thanh huyện phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường đăng tin về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện.
- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện căn cứ theo nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Khoái Châu đã được UBND tỉnh phê duyệt có trách nhiệm tổ chức, thực hiện./.
 
Tài liệu tham khảo: QĐ 3276.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tổng hợp các công trình xây dựng vốn đầu tư trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2020(05/12/2020 4:26 CH)

  Ngân hàng chính sách xã hội huyện Khoái Châu hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị...(25/05/2020 2:59 CH)

  Tình hình phát triển kinh tế hợp tác, trang trại và cơ giới hóa nông nghiệp huyện Khoái Châu(25/11/2019 9:39 SA)

  Hệ thống điện nước Khoái Châu(07/07/2019 9:46 SA)

  Thực trạng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Khoái Châu(30/03/2019 4:17 CH)

  Phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn huyện Khoái Châu(28/03/2019 4:24 CH)

  Thực trạng môi trường đầu tư tại huyện Khoái Châu(10/03/2019 4:06 CH)