Lãnh đạo huyện chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng đổ, đốt rác thải bên bờ sông Điện Biên

Đăng ngày 01 - 11 - 2019
100%

Lãnh đạo huyện chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng đổ, đốt rác thải bên bờ sông Điện Biên

 

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường do tập kết, đốt rác thải ngoài điểm tập kết, bãi chôn lấp và tái chế chất thải tại khu vực bờ sông Điện Biên đoạn qua xã Hồng Tiến và Đồng Tiến; UBND huyện đã chỉ đạo phòng TN&MT ban hành Công văn số 576/UBND-TNMT yêu cầu UBND xã Đồng Tiến kiểm tra, xử lý ngay tình trạng đổ, đốt rác thải, xử lý các hộ tái chế phế liệu gây ô nhiễm môi trường tại khu vực bờ sông Điện Biên đoạn qua xã Hồng Tiến, xã Đồng Tiến.Ngoài ra UBND huyện yêu cầu UBND các xã trên tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường sâu rộng trong nhân dân nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường.
Do thời gian ngắn, UBND xã Đồng Tiến đang và sẽ tiếp tục thu gom, vận chuyển rác thải hai bên bờ sông Điện Biên đến bãi tập kết, bãi chôn lấp của thôn, xã; giảm thiểu lượng rác thải đổ không đúng nơi quy định. UBND xã Đồng Tiến đã đặt biển cấm đổ rác thải tại các điểm ô nhiễm nêu trên, nhằm nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường, ý thức tôn trọng luật pháp của Nhà nước, tôn trọng những người dân xung quanh khu vực trên. Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân tích cực phân loại rác và áp dụng xử lý hiệu quả rác thải hữu cơ bằng vi sinh vật, tạo phân bón cho cây trồng.
UBND huyện Khoái Châu đang lập kế hoạch thực hiện phun chế phẩm các bãi chôn lấp tại các xã, thị trấn để giảm tải lượng rác thải tại các bãi chôn lấp, tăng sức chứa của các bãi chôn lấp, tránh tình trạng các bãi rác đầy chật, không tiếp nhận được rác thải, gây ra tình trạng người dân đổ rác không đúng quy định, ô nhiễm môi trường.
Đối với các hộ tái chế phế liệu dọc bờ sông Điện Biên trên địa bàn 02 xã Hồng Tiến và Đồng Tiến.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Khoái Châu tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch Covid-19 sau ngày cách ly xã...(17/04/2020 6:05 CH)

  Khoái Châu tạm ngừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao(25/03/2020 10:18 SA)

  Tham gia Dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Khoái Châu năm 2019(07/02/2020 8:31 SA)

  Việc thực hiện Chỉ thị 02/CT-UBND và Kế hoạch 93a/KH-UBND của UBND tỉnh của huyện Khoái Châu(23/12/2019 10:51 SA)

  Tình hình xử lý các hành vi vi phạm về Tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn huyện(10/12/2019 3:32 CH)

  Xử lý vi phạm của hộ ông Đào Quang Toàn, xã Đồng Tiến(10/12/2019 8:37 SA)

  Kết quả công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Khoái Châu(10/12/2019 8:28 SA)