Tình hình xử lý các hành vi vi phạm về Tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn huyện

Đăng ngày 10 - 12 - 2019
100%

Tình hình xử lý các hành vi vi phạm về đất đai, đê điều, giao thông, thủy lợi, hoạt động khai thác cát

 

Đánh giá chung
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, sự vào cuộc quyết liệt của các phòng, đơn vị, UBND các, thị trấn nên những năm qua công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, về đê điều, khai thác và bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi đã từng bước đi vào nề nếp, giảm đáng kể số vụ vi phạm; công tác ngăn chặn và xử lý tình trạng vi phạm các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép trên sông đã cơ bản xử lýđược các vi phạm mới phát sinh.
UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các, thị trấn đã tăng cường quản lý, phát hiện và phối hợp xử lý các hành vi vi phạm về đất đai, đê điều, giao thông, thủy lợi, hoạt động khai thác cát. Thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra và phối hợp với các Đoàn kiểm tra của cấp trên kiểm tra công tác PCLB ở các xã có đê, bối, việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp khai thác cát; các bến bãi chứa chất vật tư, vật liệu xây dựng trên địa bàn các xã có đê, bối; xử lý các vi phạm trong mùa mưa, bão để đảm bảo an toàn cho hệ thống, công trình đê điều; yêu cầu các chủ bến ký cam kết không chứa chất, vật liệu xây dựng quá cáo, bốc xếp quá tải trọng lên phương tiện vận chuyển tại bãi bốc xếp; không tiêu thụ, vận chuyển kinh doanh cát không rõ nguồn gốc; kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành nghĩa vụ với Nhà nước của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.
Công tác xử lý vi phạm xây dựng công trình trên đất nông nghiệp đã được chú ý hơn, một sốđã tập trung giải quyết dứt điểm các vi phạm phát sinh mới.Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông với nhiều đợt ra quân giải tỏa vi phạm hành lang đã cơ bản giải tỏa được số lượng tương đối lớn, tập trung tại các khu vực đông dân cư, các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và các vị trí điểm đen điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông từ đó tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn giao thông. Toàn huyện không để xảy ra trường hợp có đơn thư khiếu kiện trong đợt ra quân cưỡng chế, giải tỏa. Vi phạm HLBV các công trình thủy lợi đã cơ bản được ngăn chặn, hệ thống kênh mương thông thoáng, đáp ứng được yêu cầu tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh; ý thức của cán bộ và nhân dân về trách nhiệm bảo vệ công trình thủy lợi được nâng lên một bước, góp phần hạn chế vi phạm mới trong thời gian gần đây.
Tồn tại, khó khăn, vướng mắc:
Còn tồn tại những trường hợp xây dựng trên đất hợp pháp trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình giao thông, thuỷ lợi nhưng chưa có kinh phí thu hồi để nhà nước quản lý, vì vậy số vi phạm được thống kê nhiều nhưng tạm thời chưa xử lý được, đặc biệt những vi phạm trong lĩnh vực thuỷ lợi.
Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, khoáng sản, về đê điều, khai thác và bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi chưa thường xuyên, sâu rộng trong nhân dân; một bộ phận cán bộ và nhân dân nhận thức chưa đúng, đủ các quy định của pháp luật về đất đai, khoáng sản, giao thông, thủy lợi, xây dựng nên việc chấp hành pháp luật tại một số nơi còn chưa nghiêm; chưa tự giác chấp hành và còn có hành vi vi phạm, tái vi phạm.
Cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương chưa nhận thức đầy đủ về vai trò và tầm quan trọng của công tác quản lý đất đai, còn buông lỏng quản lý, thiếu ý thức trách nhiệm; một số xã vi phạm về công tác quản lý đất đai, ký hợp đồng cho thuê đất để làm bến bãi, xây dựng công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh trái quy định pháp luật.
Việc xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai như lấn, chiếm đất đai, chuyển mục đích, xây dựng công trình trái phép… còn nhiều hạn chế, chưa phát hiện kịp thời và giải quyết dứt điểm, chủ yếu mới chỉ dừng lại ở việc lập biên bản vi phạm và xử phạt hành chính.
Các trường hợp lều, lán, biển quảng cáo sau khi giải tỏa được một thời gian lại tiếp tục tái vi phạm do nhu cầu cuộc sống và ý thức chấp hành của người dân chưa được cao, đồng thời công tác duy trì quản lý của các địa phương chưa được quan tâm thường xuyên.
Các giai đoạn trước chưa xử lý nghiêm trách nhiệm của cán bộ, công chức các địa phương để xảy ra vi phạm, vi phạm kéo dài và tồn tại nhiều năm trên địa bàn dẫn đến vi phạm tràn lan, khó giải quyết mà điển hình như Hồng Tiến.
Sự phối hợp giữa ngành điện và chính quyền chưa đảm bảo yêu cầu, việc chưa thực hiện ngừng cung cấp điện các hộ vi phạm dẫn đến công tác xử lý, giải tỏa gặp nhiều khó khăn.
Tình trạng sử dụng xe quá tải chạy trên đê, trên các tuyến đường giao thông trong huyện tại những thời điểm như chiều tối và đêm vẫn còn xảy ra, nhất là khu vực các xã Đông Ninh, Tân Châu, Đại Tập,...
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Mục tiêu chất lượng huyện Khoái Châu năm 2021 (13/03/2021 4:30 CH)

  Tiếp nhận hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND huyện Khoái Châu, nhiệm kỳ 2021-2026(19/02/2021 10:08 SA)

  Ý kiến chỉ đạo về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa" giai đoạn 2020 - 2025(15/12/2020 5:58 CH)

  Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện: Toàn dân Đoàn kết - Xoá đói giảm nghèo(30/10/2020 5:43 CH)

  Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện về tại cuộc họp giao ban tháng 9/2020(30/09/2020 3:21 CH)

  Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện về việc thực hiện dự án đầu tư tại Cụm công nghiệp Tân Dân(08/09/2020 3:26 CH)

  Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện về việc xây dựng xã hội văn hóa(16/08/2020 5:50 CH)