Tình hình phát triển KT-XH tháng 11 năm 2019

Đăng ngày 30 - 11 - 2019
100%

Tình hình phát triển KT-XH tháng 11; phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2019

 

I . KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 11
1. Về kinh tế.
a. Lĩnh vực Nông nghiệp
Nhân dân các xã tiếp tục trồng và chăm sóc cây vụ đông đảm bảo đúng lịch thời vụ và kế hoạch cày ải, cày lật đất, thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa. Đến ngày 20/11 toàn huyện trồng được 1620/2000 ha cây vụ đông (đạt 81% kế hoạch) gồm: ngô 350 ha, đỗ tương 150 ha, đỗ túi 70ha, lạc thu đông 20 ha, bí các loại 30 ha, hoa dược liệu 150ha, rau các loại 832 ha, khoai lang 13ha, khoai tây 5ha, cày ải được 50 ha. Thu hoạch cây vụ đông được 150 ha rau các loại. Kiểm tra, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh trên cây trồng tham mưu biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả.
Phối hợp Sở Công thương tổ chức XTTM tiêu thụ cam, tham gia phiên chợ cam Hưng Yên tại khu đô thị Ecopark Hà Nội và tại trung tâm XTTM nông nghiệp số 489 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội.
Đến nay tình hình dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã chững lại, tuy nhiên vẫn còn diễn biến phức tạp, có khả năng tái phát trở lại.Toàn huyện đã có 25 xã đã công bố hết dịch hoặc có thông báo kết quả ngăn chặn dịch (2 xã Đông Tảo và Hồng Tiến UBND huyện công bố hết dịch ngày 11/11/2019). Hiện giá lợn hơi tăng cao dao động ở mức 65.000-75.000 đ/kg, dự kiến có thể tiếp tục tăng thêm nhất là trong dịp tết Nguyên Đán.Tổng hợp kinh phí phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi.
Đôn đốc các xã, TT thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng vụ thu đông, đồng thời triển khai thực hiện việc trồng cỏ mái đê đoạn từ km118+000, đê tả sông Hồng, phát quang đê.
Đôn đốc các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện Kế hoạch 93a/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh về giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép.
b. Lĩnh vực Tài nguyên, môi trường.
Các Ban GPMB và phòng Tài nguyên MT tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án chưa hoàn thành, tháo gỡ vướng mắc tại các Dự án: đoạn tuyến nối ĐT.379 với QL.39 và đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải phòng đoạn qua xã Tân Dân, dự án ĐH53, ĐH 56 (Dốc Bái - bến đò Đông Ninh)…
 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 40 hộ gia đình: Liên Khê, Hàm Tử, Đông Kết, Phùng Hưng, Nhuế Dương, ...  Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường phân công cán bộ hỗ trợ UBND các xã, thị trấn trong công tác xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Phê duyệt Đề cương và Dự toán kinh phí dự án lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020; Tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 08/CT-CTUBND ngày 23/2/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh;  Rà soát, tổng hợp tất cả các 08 dự án sử dụng đất trên bãi sông Hồng trên địa bàn huyện thuộc diện phải xin thỏa thuận cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (từ tháng 3/2016 đến nay) tại các xã: 04 Đông Kết, 01 Tân Châu và 03 Chí Tân.
Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 93a/KH-UBND của tỉnh, trên địa bàn huyện đến thời điểm hiện tại: số trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ 926 trường hợp, vi phạm xây dựng các công trình thuộc đất thủy lợi  884 trường hợp, vi phạm các công trình, nhà ở trên đất nông nghiệp 2.197 trường hợp. Trong đó vi phạm lớn, phải giải tỏa 522 TH (nhà xưởng, của hàng 977 TH, nhà ở 193 TH, nhà tạm 232 TH) chiếm 23,75 % tổng số vi phạm đã thống kê.
Rà soát, thống kê kết quả cấp GCN lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND huyện: Đất nông nghiệp 129.310 (đã cấp 118.477, chưa cấp 10.763); Đất ở 61.236 (đã cấp 40.138, chưa cấp 21.098); Đất tín ngưỡng 238 (đã cấp 36, chưa cấp 202).
Báo cáo kết quả thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tập trung chỉ đạo giải tỏa các trường hợp vi phạm ven sông Điện Biên và các trường hợp lân cận liên quan tại xã Đồng Tiến.
Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn chỉ đạo, giải quyết rứt điểm kiến nghị, đơn thư của công dân liên quan đến đất đai.
 Đôn đốc, quán triệt tiến độ trong việc GPMB để thực hiện dự án xây dựng đoạn tuyến nối ĐT.379 với QL.39 và đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, xã Dân Tiến.
c. Xây dựng cơ bản
Tiếp tục triển khai các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, quản lý: cải tạo, nâng cấp các tuyến đường ĐH.56, ĐH.53,  kè sông Từ Hồ - Sài Thị; ĐH.59B, ĐH.58, ĐT.383,..., tu bổ, tôn tạo đền thờ, tượng đài Triệu Việt Vương (Triệu Quang Phục),  chợ đầu mối nông sản và hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã Đông tảo, Trường mầm non xã Thành Công, trường Tiểu học xã Tứ Dân, …
 Đôn đốc xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ kết cấu giao thông đường bộ trên địa bàn huyện. Trình tỉnh thẩm định, phê duyệt chấp thuận chủ trương lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Khoái Châu;  báo cáo tình hình hoạt động xây dựng năm 2019; Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới
Đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình các công trình đang triển khai do UBND huyện làm chủ đầu tư; triển khai các biện pháp quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn huyện.
d. Tài chính, ngân sách
Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2019: ước thực hiện thu ngân sách huyện  là 470.979 triệu đồng, ước thực hiện chi ngân sách là: 359.378 triệu đồng.
UBNd huyện quyết định cấp kinh phí hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy theo quy định do dịch tả lợn Châu Phi, tổng hợp báo cáo kết quả rà soát, đề xuất bố trí vốn cho các công trình giao thông nông thôn huyện Khoái Châu.
Báo cáo tỉnh kết quả tình hình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2020 huyện Khoái Châu. Tổng hợp báo kết quả thực hiện việc cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh phê duyệt chỉ định đơn vị đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các vị trí đấu giá xã Thuần Hưng, Khoái Châu.
 Trong tháng thẩm định, cấp hồ sơ đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể được 32 đối tượng.
2. Văn hóa – xã hội
Chỉ đạo các trường tiếp tục tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông đặc biệt bảo đảm trật tự ATGT. Đôn đốc, chấn chỉnh hoạt động của các bếp ăn tập thể tại trường học trên địa bàn huyện. Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện "Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, một số định hướng đến năm 2025. UBND huyện quyết định công nhận 25 xã, thị trấn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học, chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở năm 2019 theo các mức độ.
Hàng tháng đã chi trả trợ cấp hàng tháng trên 12.000 đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, trợ cấp một lần. Tiếp nhận, thẩm định 58 hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí người có công; 17 hồ sơ hỏa táng; 29 hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí đối tượng BTXH, 37 hồ sơ mai táng phí đối tượng Bảo trợ xã hội và hồ sơ mai táng phí đối tượng người có công, hồ sơ hỏa táng, 55 hồ sơ đề nghị hưởng trợ giúp xã hội. Chỉ đạo các phòng Lao động TB&XH phối hợp các xã, thị trấn tăng cường cán bộ dự và giám sát công tác giải quyết chế độ chính sách và công tác chi trả tại các xã, thị trấn. Tuyên truyền vận động người lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng quy định.
Các xã, thị trấn tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và điều kiện thời tiết thất thường. Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn triển khai công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại địa phương. Các đơn vị liên ngành phối hợp, kiểm tra, yêu cầu các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm. Triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 trên địa bàn huyện.
Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.
Huyện chỉ đạo các đơn vị thành lập Ban tổ chức Lễ đón bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, khánh thành, phục dựng, xây dựng đền thờ Triệu Việt Vương và khai hội.
3. Công tác quân sự, an ninh, cải cách hành chính
Lực lượng Quân sự duy trì nghiêm chế độ trực. Ban chỉ huy QS huyện giao chỉ tiêu huy động quân nhân dự bị của các xã, thị trấn. Triển khai kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.
Trong tháng, phát hiện và xử lý 12 vụ vi phạm trật tự xã hội (Cố ý gây thương tích 04 vụ/05 người, trộm cắp tài sản 04 vụ, thiệt hại tài sản khoảng 144.210.000đ, gây rối trật tự công cộng 01 vụ, hiếp dâm 01 vụ/ 01 nạn nhân, hủy hoại tài sản 01 vụ, cưỡng đoạt tài sản 01 vụ; Về tệ nạn xã hội: 06 vụ, trong đó tàng trữ trái phép chất ma túy: 03 vụ/05 đối tượng/0,232g ketamine / 0,940g Hêrôin, Đánh bạc 03 vụ/15 đối tượng/9.580.000đ; tai nạn giao thông: 01 vụ, làm 01 người chết.

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020; và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021(15/12/2020 2:29 CH)

  Tình hình phát triển KT-XH tháng 11; phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2020(30/11/2020 2:34 CH)

  Tình hình phát triển KT-XH tháng10; phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2020(30/10/2020 2:30 CH)

  Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3...(30/09/2020 2:25 CH)

  Tình hình phát triển KT-XH tháng 8; phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2020(30/08/2020 11:26 SA)

  Tình hình phát triển KT-XH tháng 7; phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2020(30/07/2020 11:23 SA)

  Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020(30/06/2020 11:21 SA)