Quyết định: ban hành Quy trình cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Chuối tiêu hồng Khoái Châu" (NHCN) dùng cho sản phẩm chuối tiêu của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 20 - 02 - 2019
100%

Ban hành Quy trình cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Chuối tiêu hồng Khoái Châu" (NHCN) dùng cho sản phẩm chuối tiêu của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

 

UBND huyện Khoái Châu ban hành Quyết định: Ban hành Quy trình cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Chuối tiêu hồng Khoái Châu" (NHCN) dùng cho sản phẩm chuối tiêu của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Số, ký hiệu: 02/2015/QĐ-UBND

Ngày, tháng, năm: 13/4/2015

Trích yếu: Ban hành Quy trình cấp và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Chuối tiêu hồng Khoái Châu" (NHCN) dùng cho sản phẩm chuối tiêu của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Người ký: Nguyễn Đức Sơn - Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm: 02.2015.signed.pdf

UBND huyện Khoái Châu ban hành Quyết định: Ban hành Quy chế sử dụng tem nhãn, bao bì sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Chuối tiêu hồng Khoái Châu" dùng cho sản phẩm chuối tiêu của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Số, ký hiệu: 03/2015/QĐ-UBND

Ngày, tháng, năm: 13/4/2015

Trích yếu: Ban hành Quy chế sử dụng tem nhãn, bao bì sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Chuối tiêu hồng Khoái Châu" dùng cho sản phẩm chuối tiêu của huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Người ký: Nguyễn Đức Sơn - Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Nghị quyết: về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020(20/02/2019 2:52 CH)

  Quyết định: thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu(20/02/2019 2:58 CH)

  Quyết định: ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật tạo giống, trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh,...(20/02/2019 11:33 SA)

  Quyết định: Ban hành Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Chuối...(20/02/2019 11:29 SA)

  Quyết định: ban hành Quy chế công tác Văn thư(20/02/2019 11:24 SA)

  Quyết định: Ban hành Quy chế sử dụng tem nhãn, bao bì sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận "Chuối...(20/02/2019 11:17 SA)

  Quyết định: quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện...(20/02/2019 11:14 SA)