Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban QLĐTDA huyện Khoái Châu năm 2019

Đăng ngày 19 - 04 - 2019
100%

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban QLĐTDA huyện Khoái Châu năm 2019

 

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu năm 2019
 
Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;
Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ, hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-NV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với Viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
Hội đồng xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện  Khoái Châu năm 2019 thông báo:
1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên vào làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu năm 2019.
(Gồm tổng số 20 người - Danh sách kèm theo)
2. Thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập.
Hội đồng xét tuyển viên năm 2019 tổ chức ôn tập cho các đối tượng dự tuyển vào thứ 2 ngày 22/4/2019 (từ 8 giờ) tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Khoái Châu. 
3. Thời gian, địa điểm, nội dung, hình thức kiểm tra, sát hạch.
- Thời gian: 01 ngày, khai mạc từ 7 giờ 30’ ngày 27 tháng 4 năm 2019.
Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
- Địa điểm: Trụ sở UBND huyện Khoái Châu, Hưng Yên.
- Nội dung, hình thức kiểm tra, sát hạch:
Thí sinh bốc thăm chọn đề phỏng vấn và thuyết trình trước ban giám khảo. Nội dung đề phỏng vấn gồm: kiến thức chung về viên chức, quản lý viên chức, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm đăng ký dự tuyển; kiến thức  chuyên ngành liên quan và các tình huống thực tế.
Hội đồng xét tuyển viên vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện  Khoái Châu năm 2019 thông báo đến thí sinh đủ điều kiện dự tuyển biết và thực hiện./.
Tài liệu đính kèm: trieutapthisinh.pdf
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN KHOÁI CHÂU
(Kèm theo Thông báo số ………./TB-HĐXT  ngày 19/4/2019 của Hội đồng tuyển dụng)
 
 
STT
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Quê quán
Ghi chú
I. Vị trí đăng ký dự tuyển: nghiệp vụ kỹ thuật, tư vấn, giám sát
1
Đỗ Văn Anh
25/4/1988
Xã Tân Dân, huyện Khoái Châu
 
2
Hoàng Quang Khơi
23/12/1991
TT.Khoái Châu
 
3
Đàm Minh Phương
01/4/1994
Xã An Vĩ, huyện Khoái Châu
 
4
Lê Trọng Quang
10/3/1990
TT.Khoái Châu, huyện Khoái Châu
 
5
Đỗ Việt Sơn
06/10/1992
TP. Hưng Yên
 
6
Đỗ Xuân Thông
21/6/1986
Xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu
 
7
Đỗ Thế Trường
26/2/1994
Xã Đông Kết, huyện Khoái Châu
 
II. Vị trí đăng ký dự tuyển: Giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất
1
Nguyễn Mai Duyên
23/12/1996
Xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu
 
2
Ngô Quang Huy
16/10/1985
 huyện Văn Lâm
 
3
Lê Trung Kiên
05/12/1993
Xã Tân Châu, huyện Khoái Châu
 
4
Ngô Thị Lan Phương
15/02/1997
Xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu
 
5
Nguyễn Văn Trọng
17/6/1993
Xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu
 
6
Đào Minh Trường
22/9/1995
Xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu
 
III. Vị trí đăng ký dự tuyển: nghiệp vụ quản lý dự án, đấu thầu
1
Lê Công Thanh
02/10/1989
Xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu
 
2
Lê Minh Tuấn
07/01/1992
TT. Khoái Châu, huyện Khoái Châu
 
IV. Vị trí đăng ký dự tuyển: Hành chính - Tổng hợp
1
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
27/11/1996
Xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu
 
2
Nguyễn Tuấn Hiệp
19/4/1985
Xã Bình Minh, huyện Khoái Châu
 
V. Vị trí đăng ký dự tuyển: Văn thư - Thủ quỹ
1
Bùi Thị Ngoan
06/6/1989
Xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu
 
VI. Vị trí đăng ký dự tuyển: Kế toán
1
Đỗ Xuân Anh
18/3/1995
Xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu
 
2
Dương Hữu Huy
06/5/1996
Xã Đại Tập, huyện Khoái Châu
 
 
Số người có tên trong danh sách 20 người, trong đó:
- Đăng ký dự tuyển vị trí nghiệp vụ kỹ thuật, tư vấn, giám sát: 07 người;
- Đăng ký dự tuyển vị trí nghiệp vụ giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất: 06 người;
- Đăng ký dự tuyển vị trí nghiệp vu quản lý dự án, đấu thầu: 02 người;
- Đăng ký dự tuyển vị trí Hành chính - Tổng hợp: 02người;
- Đăng ký dự tuyển vị trí Văn thư - Thủ quỹ: 01 người;
- Đăng ký dự tuyển vị trí Kế toán: 02 người.
TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
 
(Đã ký)
 
GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD HUYỆN
Đỗ Trung Kiên
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Khoái Châu(07/02/2020 4:37 CH)

  Thông báo lịch tiếp công dân Quý IV năm 2019 của huyện Khoái Châu(15/10/2019 8:46 SA)

  Danh sách điểm phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2019(23/07/2019 2:20 CH)

  Thông báo(20/06/2019 5:22 CH)

  Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu...(21/05/2019 10:43 SA)

  Kết quả và dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án ĐTXD...(03/05/2019 3:39 CH)

  Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 của huyện Khoái Châu(24/04/2019 4:30 CH)