Công bố, công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Khoái Châu

Đăng ngày 05 - 12 - 2018
100%

Công bố, công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Khoái Châu

 

Uỷ ban nhân dân huyện Khoái Châu Công bố, công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Khoái Châu  tại phòng Tài nguyên và Môi trường và trên Cổng thông tin điện tử huyện Khoái Châu (http://khoaichau.hungyen.gov.vn)

Tài liệu đính kèm: 497.pdf2866.1. kehoachsudungdat2020.pdf

Địa chỉ: Số 62, đường Nguyễn Khoái, Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Khoái Châu(28/06/2021 6:24 CH)

  Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 (15/12/2020 3:09 CH)

  Thôn Vân Cầu, xã Hồng Tiến đón nhận danh hiệu làng văn hóa năm 2019 và khánh thành Nhà văn hóa(06/12/2020 3:48 CH)

  Tổng hợp các công trình xây dựng vốn đầu tư từ Nguồn NSNN năm 2020(30/11/2020 4:18 CH)

  Quy hoạch xây dựng vùng huyện Khoái Châu đến năm 2040(10/10/2020 5:05 CH)

  Lựa chọn tổ chức bán đấu giá QSDĐ tại xã Tân Dân cho nhân dân làm nhà ở(24/09/2020 5:34 CH)

  Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Khoái Châu(13/04/2020 4:43 CH)