Công bố, công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Khoái Châu

Đăng ngày 05 - 12 - 2018
100%

Công bố, công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Khoái Châu

 

Uỷ ban nhân dân huyện Khoái Châu Công bố, công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Khoái Châu  tại phòng Tài nguyên và Môi trường và trên Cổng thông tin điện tử huyện Khoái Châu (http://khoaichau.hungyen.gov.vn)

Tài liệu đính kèm: 497.pdf2866.1. kehoachsudungdat2020.pdf

Địa chỉ: Số 62, đường Nguyễn Khoái, Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai (28/04/2019 7:26 CH)

  Phát triển cơ sở hạ tầng – xã hội trên địa bàn huyện(02/04/2019 5:14 CH)

  Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị(20/02/2019 3:38 CH)

  Khoái Châu: Tổ chức giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 39A(21/09/2018 6:47 CH)

  Tổ chức hội nghị đánh giá, kiểm điểm việc giao chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở...(23/08/2018 2:32 CH)

  Hội nghị triển khai dự án đầu tư XDCT tu bổ tôn tạo đền thờ Triệu Việt Vương (Triệu Quang Phục)(01/04/2018 2:45 CH)

  Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Khoái Châu(30/09/2017 4:49 CH)