Tuyên truyền dừng tất cả các lễ hội đang tổ chức và các lễ hội trên địa bàn huyện

Đăng ngày 03 - 02 - 2020
100%

Tuyên truyền dừng tất cả các lễ hội đang tổ chức và các lễ hội chưa tổ chức khai mạc để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra. UBND huyện yêu cầu Phòng Văn hóa & Thông tin; UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. UBND các xã, thị trấn

- Dừng tất cả các lễ hội đang tổ chức và các lễ hội chưa tổ chức khai mạc để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 175/UBND-KGVX ngày 02/02/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên.

- Chủ động nắm bắt tình hình, tiếp nhận thông tin mới nhất. Đăng tải thông tin chính thống trên trang thông tin điện tử xã, thị trấn. Đồng thời chỉ đạo Đài truyền thanh xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên cập nhật tin tức và phát trên hệ thống truyền thanh xã, thôn để cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị và mọi người dân nắm được để chủ động các biện pháp phòng tránh.

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương tạm dừng tổ chức các hoạt động du xuân đặc biệt tới các vùng đang có dịch,  thực hiện tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh với các hình thức phong phú và đa dạng theo khuyến cáo của Bộ Y tế để kịp thời ngăn chặn lây lan dịch bệnh ra cộng đồng thông qua con đường du lịch. Không đón các tour, khách du lịch khi không có sự chỉ đạo từ cấp trên.

- Yêu cầu người dân hạn chế tham gia hoạt động du xuân tại các di tích và phải đeo khẩu trang khi ra ngoài đặc biệt chỗ đông người.

- Đây là dịch bệnh rất nguy hiểm lây lan nhanh. Đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo cấp trên về phòng chống dịch Corona, tránh tư tưởng lơ là, chủ quan, thiếu quan tâm chỉ đạo để xảy ra dịch bệnh thì đ/c Chủ tịch UBND xã, thị trấn hoàn toàn chịu trách nhiệm.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Chủ trì, đôn đốc, chỉ đạo và hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc công điện 174/CĐ- UBND ngày 01/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; công văn số 175/UBND-KGVX ngày 02/02/2020 của UBND tỉnh; Công văn số 44/SVHTTDL- QLDL ngày 30/01/2020, Công văn số 46/SVHTTDL- QLVH ngày 03/02/2020 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

- Tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ và theo dõi tình hình thực hiện công tác quản lý di tích, du lịch trên địa bàn huyện tổng hợp báo cáo UBND huyện và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Dừng tất cả các lễ hội đang tổ chức và các lễ hội chưa tổ chức khai mạc (03/02/2020 11:25 SA)

  Đẩy mạnh việc thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học...(22/01/2020 2:28 CH)

  Tăng cường thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại địa phương năm 2020(16/01/2020 2:37 CH)

  Thông báo lịch tiếp công dân Quý I tại Trụ sở tiếp công dân huyện Khoái Châu (02/01/2020 2:17 CH)

  Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin(20/12/2019 2:47 CH)

  Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em(17/12/2019 6:10 CH)

  Tuyên truyền Công tác phối hợp phòng, chống xâm hại trẻ em(15/12/2019 6:14 CH)