Khoái Châu tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4

Đăng ngày 30 - 05 - 2021
100%

Khoái Châu tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4

 

Nhằm đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử, đảm bảo mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính khi có nhu cầu, tiết kiệm thời gian, chi phí, giúp cho hoạt động của cơ quan nhà nước được công khai, minh bạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay số thủ tục hành chính cấp huyện gồm có 486 thủ tục hành chính, trong đó số thủ tục hành chính được đưa lên mức độ 4 là: 247 thủ tục ; Số thủ tục hành chính cấp xã gồm có 149 thủ tục hành chính, chưa có mức độ 4, hiện các xã, thị trấn đang rà soát các thủ tục hành chính đủ điều kiện đưa lên mức độ 4. Song song với đó, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện việc đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh và Cổng Dịch vụ công Quốc gia khi có yêu cầu. Thường xuyên phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, đề xuất bổ sung, mở rộng danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đảm bảo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Khoái Châu thực hiện kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; Cải cách hành chính;...(24/10/2022 3:41 CH)

  Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh, xác thực điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID(29/08/2022 9:02 SA)

  Thị trấn Khoái Châu triển khai thực hiện NQ số 06/QĐ –TTG của TTCP(08/07/2022 3:42 CH)

  Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, văn thư lưu trữ năm 2022...(16/06/2022 9:02 SA)

  Khoái Châu triển khai đăng ký sử dụng biên lai điện tử(23/04/2022 3:22 CH)

  Kế hoạch tuyên truyền nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) huyện năm 2022(22/02/2022 2:39 CH)

  Khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức cá nhân và người dân đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết...(06/01/2022 3:55 CH)