Báo cáo tình hình công tác Lao động, thương binh và xã hội Quý III năm 2021

Đăng ngày 30 - 09 - 2021
100%

Báo cáo tình hình công tác Lao động, thương binh và xã hội Quý III năm 2021

 

Lĩnh vực Lao Động -Thương binh và Xã hội:
Trình ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 riêng trong tháng 10 với số tiền 66.860.000 đồng;
Xây dựng kế hoạch chi trả kinh phí hỗ trợ đối tượng F0, Fl, người lao động, người sử dụng lao động, gặp khó khăn do đại dịch COVID -19 với số tiền 1.006.620.000 đồng;
Tiếp nhận 5170 hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí người có công trình Sở Lao động - TB&XH giải quyết; 150 hồ sơ hỏa táng; 80 ho sơ đề nghị hưởng mai táng phí đổi tượng BTXH.
Công tác an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định, góp phần ổn định tình hình địa phương: Tiếp nhận 160 hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí người có công trình Sở Lao động - TB&XH giải quyết; 160 hồ sơ hỏa táng; 90 hồ sơ đề nghị hường mai táng phí đối tượng BTXH.
Đôn đốc các xã, thị trấn đặc biệt trong ngành giáo dục tích cực tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè; xây dựng kế hoạch tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em năm 2021; phối hợp các nhà trường rà soát, lựa chọn các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập được hỗ trợ thiết bị phục vụ học trực tuyến, rà soát, lựa chọn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo,  trên địa bàn được nhận quà từ Quỹ bảo trợ trẻ em huyện nhân dịp Tết Trung thu, tháng hành động Vì trẻ em.
UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 cảu Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Báo cáo tình hình lĩnh vực Tài nguyên Môi trường năm 2021(25/12/2021 5:51 CH)

  Báo cáo tình hình công tác Lao động, thương binh và xã hội Quý IV năm 2021(25/12/2021 5:55 CH)

  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH Quý IV, nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới(25/12/2021 5:49 CH)

  Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021; và mục tiêu, nhiệm vụ, giải...(25/12/2021 5:13 CH)

  Báo cáo tình hình công tác an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản, môi trường năm 2021 và Kế...(25/12/2021 2:43 CH)

  Báo cáo tình hình về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản, môi trường Quý IV năm...(20/12/2021 2:59 CH)

  Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 11/2021, Phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2021(30/11/2021 5:52 CH)