Thứ bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2023
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện về tại cuộc họp giao ban tháng 12/2021

Đăng ngày 25 - 12 - 2021
100%

Kết luận giao ban tháng 12/2021 của UBND huyện

 

Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới
Đặt mục tiêu tốc độ gia tăng giá trị sản xuất năm 2022 ước tăng 7,59%. Trong đó: Công nghiệp - TTCN - XD tăng 9,7%; Thương mại - Dịch vụ tăng 6,81%; Nông nghiệp tăng 2,6%. Cơ cấu kinh tế Công nghiệp -TTCN - XD, Thương mại dịch vụ; Nông nghiệp, tương ứng 48,25% - 38,39% - 13,37%. Giá trị thu trên lha đất canh tác ước đạt 235 triệu/ha; Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 83 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ tăng dân số dưới 1%; phấn đấu thực hiện giảm nghèo theo Nghị quyết Đại hội Đàng bộ huyện lần thứ XXV; phấn đấu xây dựng mới 07 trường chuẩn quốc gia và công nhận lại 08 trường đạt chuẩn quốc gia; xây dựng thêm 3 - 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã xây dựng NTM kiểu mẫu, 05 khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.
 1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Chính phủ, của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025; quán triệt và triển khai đồng bộ, có hiệu quả các Chương trình, Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đàng bộ huyện lần thứ XXV.
 2. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19: Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Ke hoạch 157/KH-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh quy định tạm thời về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới; thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng, doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phân tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch...
 3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo Nghị quỵết 09-NQ/TU ngày 15/6/2021 của Tỉnh uỷ trong đó tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang cây có giá trị kinh tế cao như hoa, cây cảnh, cây ăn quả quy mô lớn, theo tiêu chuẩn VietGap, tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, giúp người nông dân tiêu thụ sản phẩm thông qua các sàn thương mại điện tử, đưa nông sản của huyện ra các thị trường lớn, vào hệ thống các siêu thị. Thực hiện tốt Chương trình phát triển nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu huyện Khoái Châu giai đoạn 2021-2025. Hoàn thành xây dựng các công trình tưới, tiêu bằng nguồn vốn của huyện và kế hoạch nạo vét Đông xuân 2021 - 2022; tăng cường xử lý vi phạm công trình thuỷ lợi, đê điều.
 4. Thực hiện nghiêm túc quy hoạch và kể hoạch sử dụng đất năm 2022 và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huỵện; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý đất dôi dư, xen kẹt; từng bước tháo ệỡ khó khăn để trả GCNQSDĐ thuộc dự án VLAP đối với các trường hợp đủ điều kiện; quy hoạch thêm các khu vực đất giãn dân tại các xã chưa đàm bảo chi tiêu; tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư vào địa bàn; nâng cao hiệu quà công tác quản lý nhà nước về môi trường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về bảo vệ môi trường. 
 5. Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác cát lòng sông, sừ dụng tài nguyên nước. Thực hiện dự án phân loại rác thải tại nguồn; xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung của huyện; xây dựng các bãi tập kết rác thải, các điểm thu gom vận chuyển rác thải; duy trì hoạt động các tổ đội vệ sinh môi trường. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt Kế hoạch 93A của UBND tỉnh, Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND huyện về tăng cường công tác xử lý, giải toả vi phạm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 15/9/2021 về đây mạnh công tác cấp GCQNSDĐ giai đoạn 2021-2025.
 6. Huy động nguồn lực, thu hút, kêu gọi đầu tư hạ tầng, xây dựng khu đô thị Bô Thời - Dân Tiến đạt tiêu chí đô thị loại 4, tiến tới đô thị loại 3; quy hoạch 6 xã phấn đấu đạt đô thị loại 5; các dự án khu đô thị, đấu giá đất, khu công nghiệp sạch; quản lý chặt chẽ nguồn von đầu tư xây dựng cơ bản. Tạo mặt bằng sạch, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; chú trọng phát triển công nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời phát triển điểm một số cơ sở công nghiệp quy mô lớn khi có điều kiện; quy hoạch các vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, phát triển các làng nghề; ... tạo bước đột phá trong công nghiệp tập trung, tăng nhanh giá trị sàn xuất góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế...
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện tháng 11/2022(20/11/2022 10:28 SA)

  Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện tháng 10/2022(30/10/2022 4:21 CH)

  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và xã hội tháng 9, nhiệm vụ chủ yếu tháng...(30/09/2022 2:00 CH)

  Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện tháng 9/2022(30/09/2022 4:27 CH)

  Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và xã hội tháng 7/2022, nhiệm vụ chủ yếu tháng...(04/08/2022 2:03 CH)

  Lịch trực tháng 5/2022 (25/04/2022 2:50 CH)

  Huyện Khoái Châu chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống tại cơ quan, đơn vị, công sở(24/02/2022 11:02 SA)

  °
  205 người đang online