Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ

Đăng ngày 30 - 12 - 2021
100%

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ

 

Đơn vị ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện Khoái Châu

Số, ký hiệu: 02/2021/QĐ-UBND

Ngày, tháng, năm ban hành: 30/12/2021

Người ký: Đồng chí Phạm Xuân Thắng - Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu

Trích yếu: Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Khoái Châu

Tài liệu đính kèm: 02.2021.signed.pdf

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Triển khai thi hành luật cư trú năm 2020(14/10/2022 10:22 SA)

  Đề cương giới thiệu các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV(12/10/2022 7:13 SA)

  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương...(05/04/2022 9:31 SA)

  Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa...(14/01/2022 4:17 CH)

  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện...(10/09/2021 12:05 CH)

  Quyết định về việc Ban hành Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Chi cục Thống kê...(30/04/2020 1:52 CH)

  Nghị quyết: về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020(20/02/2019 2:52 CH)