Danh sách Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức

Đăng ngày 13 - 01 - 2022
100%

Danh sách Thí sinh Đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2021

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 22/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện huyện Khoái Châu về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu năm 2021;
Căn cứ Thông báo số 555/TB-UBND ngày 22/11/2021 của UBND huyện Khoái Châu về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực UBND huyện Khoái Châu năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 10199/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện Khoái Châu về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Khoái Châu năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 13/01/2022 của UBND huyện về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện năm 2021,
Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Khoái Châu  năm 2021.
Số lượng: 84 người, cụ thể:
1. Vị trí giáo viên mầm non: 27 người.
2. Vị trí giáo viên Tiểu học: 13 người; trong đó:
- Giáo viên Văn hóa: 10 người;
- Giáo viên Tiếng anh: 03 người;
3. Vị trí giáo viên Trung học cơ sở: 43 người, trong đó:
- Giáo viên Ngữ văn: 05 người;
- Giáo viên Toán: 11 người;
- Giáo viên Vật lý: 02 người;
- Giáo viên Hóa học: 08 người;
- Giáo viên Sinh học: 01 người;
- Giáo viên Lịch sử: 04 người;
- Giáo viên Công nghệ: 02 người;
- Giáo viên GDCD: 03 người;
- Giáo viên Tiếng Anh: 02 người;
- Giáo viên Thể dục: 05 người).
4. Vị trí giáo viên trường Tiểu học & Trung học cơ sở: 01 người trong đó:  Giáo viên Toán - THCS là 01 người.
(Chi tiết trong danh sách kèm theo)
Thông báo này được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử huyện Khoái Châu, được niêm yết tại trụ sở cơ quan UBND huyện Khoái Châu và gửi tới các thí sinh có tên trong danh sách.
Hội đồng tuyển dụng trân trọng thông báo./.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Ngân hàng chính sách xã hội huyện Khoái Châu giải ngân hỗ trợ 69 khách hàng với số tiền 4,03 tỷ đồng(13/05/2022 4:47 CH)

  Phân công trực cơ quan tháng 04/2022(01/04/2022 4:30 CH)

  Thông báo Lịch tiếp công dân Quý II năm 2022(29/03/2022 5:04 CH)

  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản tại xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu(24/03/2022 5:32 CH)

  Chính sách Lao động: Triển khai thực hiện công tác đối chiếu, phân loại nợ vay của khách hàng năm...(16/03/2022 4:57 CH)

  Thông báo Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp...(11/03/2022 2:30 CH)

  Tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính(10/03/2022 5:22 CH)