Chủ nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Làm việc UBND huyện 6 tháng cuối năm 2022

Đăng ngày 15 - 07 - 2022
100%

 

Căn cứ Chương trình làm việc số 20-CTr/HU ngày 30/6/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ 6 tháng cuối năm 2022;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của UBND huyện và yêu cầu chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện;
Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 và phân công các thành viên chỉ đạo cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022, chi tiết theo file đính kèm./.
Chương trình làm việc: 103_CTr_UBND_14_07_2022.pdf
Ý kiến bạn đọc

    Tin mới nhất

    Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch TT UBND huyện về việc phê duyệt Đề án "Thu gom, xử lý nước thải...(13/10/2023 3:05 CH)

    Khoái Châu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính(30/05/2023 11:09 SA)

    Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện tháng 11/2022(20/11/2022 10:28 SA)

    Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện tháng 10/2022(30/10/2022 4:21 CH)

    Tình hình phát triển kinh tế xã hội kinh tế và xã hội tháng 10, nhiệm vụ chủ yếu tháng 11/2022...(28/10/2022 9:51 SA)

    Hội doanh nghiệp huyện Khoái Châu tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân nhân tiêu biểu nhân kỷ...(13/10/2022 7:42 SA)

    Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và xã hội tháng 9, nhiệm vụ chủ yếu tháng...(30/09/2022 2:00 CH)

    °
    70 người đang online