Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Tổng quát cơ quan hành chính huyện Khoái Châu

Đăng ngày 30 - 10 - 2019
100%

 

Huyện bao gồm thị trấn Khoái Châu và 24 xã, dân Số: 200.362 người với mật độ: 1.531 người/ km². Ủy ban nhân dân huyện hiện có 12 phòng chuyên môn; 76 đơn vị sự nghiệp giáo dục; 04 đơn vị sự nghiệp khác; 02 Hội và  25 đơn vị cấp xã.
Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành tốt mọi chủ tr­ương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đoàn kết thống nhất; cá nhân, tập thể luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đư­ợc giao.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Phong trào tiết kiệm 1.000 đồng – việc nhỏ ý nghĩa lớn của Thầy và trò trường THPT Trần Quang...(09/11/2023 8:02 SA)

  Huyện Khoái Châu(30/10/2020 2:47 CH)

  Tình hình đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020(30/01/2020 11:02 SA)

  Tình hình những tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới(20/01/2020 10:59 SA)

  Giới thiệu huyện Khoái Châu(24/12/2018 9:46 SA)

  Giới thiệu vùng đất Khoái Châu (12/06/2018 4:52 CH)

  Nét đẹp văn hóa của con người vùng đất Khoái Châu(10/07/2011 2:23 CH)

  °
  30 người đang online