Thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Phát huy hiệu quả nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội trong công tác giảm nghèo tại xã Thành Công

Đăng ngày 29 - 05 - 2024
100%

Phát huy hiệu quả nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội trong công tác giảm nghèo tại xã Thành Công

 

Trong những năm qua, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Khoái Châu đã được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi từ Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo và từng bước vươn lên trong cuộc sống góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện Khoái Châu nói chung, xã Thành Công nói riêng.
Ở xã Thành Công nhiều hộ nghèo, cận nghèo, đã thoát nghèo từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Các hộ vay đầu tư mua bán nhỏ, cải tạo vườn, chăn nuôi. Nhiều mô hình kinh tế ở xã Thành Công đã phát huy hiệu quả với các chương trình cho vay như: nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo ... Từ nguồn vốn ưu đãi này của NHCSXH đã thúc đẩy người dân trong xã phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cũng như góp phần thiết thực nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Bà Lê Thị Thu Huyền - Chủ tịch Hội nông dân xã Thành Công cho biết: “Trong những năm qua, Hội nông dân xã Thành Công đã được tiếp cận các nguồn vốn của NHCSXH đã giúp cho nhiều hộ dân thoát nghèo, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, góp phần xây dựng xã Thành Công trở thành xã nông thôn mới”. Tính đến thời điểm 05/05/2024, xã Thành công dư nợ đạt trên 17 tỷ đồng, với 371 khách hàng vay vốn, tổng số tổ TK&VV là 15 tổ; trong đó dư nợ của Hội nông dân chúng tôi là trên 6 tỷ đồng, với 123 khách hàng vay vốn; chiếm 35,29% tổng dư nợ toàn xã.
Để nguồn vốn đến tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách có hiệu quả; hàng năm, phòng giao dịch NHCSXH huyện Khoái Châu đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các tổ chức chính trị- xã hội tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Chính phủ, của tỉnh và địa phương; thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các chính sách tín dụng ưu đãi về cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách tại 25 xã, thị trấn. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo, rà soát chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra việc bình xét cho vay đảm bảo công khai, minh bạch, đôn đốc, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng quy định. Từ nay đến cuối năm NHCSXH huyện tiếp tục phối hợp với các tổ chức Hội rà soát lại các đối tượng đủ điều kiện vay vốn, tạo điều kiện cho các hộ được tiếp cận nguồn vốn trong thời gian sớm nhất./.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Chính sách mới cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn(15/07/2024 9:41 SA)

  Hiệu quả từ hoạt động ủy thác cho vay qua tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn(05/07/2024 9:51 SA)

  Phát huy hiệu quả nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội trong công tác giảm nghèo tại xã Tứ Dân(25/06/2024 11:15 SA)

  Gần 1.700 hộ nghèo, đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng chính sách...(04/06/2024 10:37 SA)

  Hội nghị tổng kết thực hiện chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn qua tổ vay vốn năm 2023 và...(28/05/2024 3:58 CH)

  Trên 100 lao động vượt qua khó khăn nhờ phát huy được đồng vay vốn từ NHCSXH huyện (06/05/2024 11:49 SA)

  Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khoái Châu kiểm tra giám sát hoạt động quản lý...(22/04/2024 9:14 SA)

  °
  47 người đang online