Thứ sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Trên 100 lao động vượt qua khó khăn nhờ phát huy được đồng vay vốn từ NHCSXH huyện

Đăng ngày 06 - 05 - 2024
100%

Trên 100 lao động vượt qua khó khăn nhờ phát huy được đồng vay vốn từ NHCSXH huyện

 

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trên địa bàn huyện Khoái Châu hoạt động tín dụng CSXH đã phát huy hiệu quả thiết thực trong cuộc sống. Với sự quan tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, nguồn vốn tín dụng CSXH được tăng cường, khơi thông, giúp cho người nghèo và các đối tượng cính sách khác từng bước ổn định kinh tế, vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.
 Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW  đã giúp các cấp ủy đảng, Chính quyền, đoàn thể trên địa bàn huyện Khoái Châu hiểu hoạt động của NHCSXH và tạo mọi điều kiện cho NHCSXH huyện Khoái Châu trong việc đẩy mạnh hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi mà cấp ủy, Chính quyền các cấp dành cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện như: Hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, trụ sở làm việc; bố trí Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp huyện và đặc biệt là sự quan tâm chuyển nguồn vốn ủy thác địa phương cấp huyện, cấp xã sang NHCSXH để cho vay Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tính đến 30/04/2024, dư nợ nguồn vốn ủy thác địa phương cấp huyện, xã chuyển sang NHCSXH để cho vay là 7.265 triệu đồng, tăng 2.558 triệu đồng so với 31/12/2023; tạo việc làm cho hơn 103 lao động được vay vốn sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, góp phần đẩy lùi tệ nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn, gia tăng niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.
Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, cấp ủy, Chính quyền các cấp trong huyện đã nhận thức rõ rệt hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Trên cơ sở đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng CSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của mình, đặc biệt là mỗi xã, thị trấn đều bố trí 1 điểm giao dịch cố định trong khuôn viên của UBND xã, thị trấn để thực hiện giao dịch như giải ngân cho vay, thu nợ, thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm... phục vụ bà con trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách của Nhà nước. Chính sự thuận lợi về phương thức vay vốn, lãi suất ưu đãi, đã khiến hoạt động tín dụng chính sách là điểm tựa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Phát huy kết quả đạt được, để nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, thời gian tới, các cấp uỷ, chính quyền trên địa bàn huyện cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng CSXH thực hiện tốt các nhiệm vụ. Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành và Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp quan tâm phối hợp thực hiện các chương trình tín dụng chính sách; tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội; thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, củng cố tổ tiết kiệm và vay vốn, chỉ đạo, giám sát việc bình xét các đối tượng vay vốn, tích cực xử lý nợ đến hạn, tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay hiệu quả.
 
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Gần 1.700 hộ nghèo, đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng chính sách...(04/06/2024 10:37 SA)

  Phát huy hiệu quả nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội trong công tác giảm nghèo tại xã...(29/05/2024 5:06 CH)

  Hội nghị tổng kết thực hiện chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn qua tổ vay vốn năm 2023 và...(28/05/2024 3:58 CH)

  Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khoái Châu kiểm tra giám sát hoạt động quản lý...(22/04/2024 9:14 SA)

  Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khoái Châu triển khai mở tài khoản an sinh xã hội(12/04/2024 9:18 SA)

  Ngân hàng CSXH huyện Khoái Châu tiếp tục tuyên truyền công tác huy động tiền gửi tiết kiệm tại...(02/04/2024 2:41 CH)

  Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác tài chính công đoàn năm 2024(27/03/2024 3:43 CH)

  °
  67 người đang online