Thanh tra huyện

Đăng ngày 07 - 09 - 2016
100%

 

    1. Đ/c  Cao Danh Vang                                Chánh Thanh tra 

        - Điện Thoại:  0321. 3911999

        - Email:

    2. Đ/c Hoàng Quốc Tuấn                           Phó  Thanh tra

        - Điện Thoại:  0321. 3911999

        - Email:

    3. Đ/c Hoàng Văn Pho                               Phó Thanh tra

        - Điện Thoại:  0321. 3911999

        - Email:

 3. Đ/c Lê Trung Kiên                               Phó Thanh tra

        - Điện Thoại:  0321. 3911999

        - Email:

Tin mới nhất

°
1879 người đang online