Trung tâm Văn hóa TT và Du Lịch

Đăng ngày 07 - 09 - 2016
100%

 

     1. Đ/c Nguyễn Thanh Phong                          Giám đốc 

            - Điện Thoại:  0987.340.647

     2. Đ/c Lê Quang Thế                                        Phó  giám đốc

            - Điện Thoại:  0986.647.386

  

Tin mới nhất