Trung tâm Văn hóa TT và Du Lịch

Đăng ngày 04 - 04 - 2019
100%

 

     1. Đ/c Nguyễn Thanh Phong       -    Giám đốc 
            - Điện Thoại:  0987.340.647
     2. Đ/c Lê Quang Thế     -     Phó  giám đốc
            - Điện Thoại:  0986.647.386

  

Ý kiến bạn đọc

    Tin mới nhất