Giải ngân 700 triệu đồng từ nguồn vốn của UBND huyện cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách vay để đầu tư phát triển kinh tế

Đăng ngày 14 - 04 - 2022
100%

Ngân hàng CSXH huyện Khoái Châu giải ngân 700 triệu đồng từ nguồn vốn của UBND huyện cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách vay để đầu tư phát triển kinh tế

 

Ngân hàng CSXH huyện Khoái Châu

Giải ngân 700 triệu đồng từ nguồn vốn của UBND huyện cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách vay để đầu tư phát triển kinh tế

 

     Nhằm hỗ trợ nguồn lực cho tín dụng chính sách, ngoài nguồn vốn của trung ương và tỉnh, tháng 2.2022, UBND huyện Khoái Châu đã chuyển nguồn vốn 700 triệu đồng từ ngân sách địa phương ủy thác qua Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Khoái Châu để thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Ngay sau khi được nhận ủy thác vốn, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Khoái Châu đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức giải ngân 700 triệu đồng nguồn vốn của UBND huyện chuyển sang cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách vay để đầu tư phát triển kinh tế.

Tính đến nay, tổng nguồn vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Khoái Châu đạt 450.423 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 439.399 tỷ đồng. Điều này cho thấy, nhu cầu về vốn tín dụng chính sách của người dân trên địa bàn rất lớn, đặc biệt là hộ nghèo và đối tượng chính sách. Để có thể đáp ứng kịp thời và đầy đủ nhu cầu của người dân, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Khoái Châu có kế hoạch trong tháng 4/2022 sẽ đẩy mạnh công tác giải ngân và tranh thủ sự quan tâm của các cấp trung ương và địa phương để tăng trưởng tín dụng đảm bảo đạt 100% kế hoạch đề ra.

 

Nguồn: Quang Tuấn – TTVH&TT

Biên soạn: Hoàng Nam 

Tin mới nhất

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN KHOÁI CHÂU GIẢI NGÂN PHỤC HỒI PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TRÊN...(13/06/2022 9:04 SA)

Cưỡng chế các trường hợp vi phạm trên đất 03 ở xã Tân Dân(26/05/2022 5:45 CH)

Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh(21/10/2021 5:43 CH)

Tình hình hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội huyện Khoái Châu 6 tháng đầu năm(30/06/2021 9:08 SA)

Công ty cổ phần Châu Giang tổ chức hội nghị người lao động(19/04/2021 5:51 CH)

Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW trên địa bàn huyện Khoái Châu(18/03/2021 4:49 CH)

Kiểm tra thiệt hại do thiên tai xảy ra tại huyện Khoái Châu(31/08/2020 3:03 CH)