Thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Triển khai Kết luận 06- KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Đăng ngày 24 - 09 - 2021
100%

Triển khai Kết luận 06- KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

 

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trên địa bàn huyện Khoái Châu hoạt động tín dụng CSXH đã phát huy hiệu quả thiết thực đi vào cuộc sống.
Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời cả hệ thống chính trị và triển khai tích cực của Ngân hàng Chính sách xã hội Khoái Châu, công tác tín dụng chính sách xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; đã huy động được nguồn vốn lớn đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách ở 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện Khoái Châu, góp phần tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các đối tượng chính sách xã hội, những người có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng nông thôn mới.
Nhằm phát huy hơn nữa kết quả đạt được và để Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22.11.2014 và Kết luận 06-KL/TW ngày 10.6.2021 của Ban Bí thư đi vào cuộc sống, Huyện uỷ Khoái Châu đã ban hành văn bản số 139-CV/HU ngày 29.7.2021 “V/v triển khai, thực hiện Công văn số 398-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ”; UBND huyện Khoái Châu ban hành văn bản số 621/UBND-NHCS ngày 30.7.2021 “V/v thực hiện kết luận số 06-KL/TW ngày 10.6.2021 của Ban Bí thư” bằng các việc làm cụ thể như: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh nhằm huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tín dụng chính sách xã hội. Tạo điều kiện cho NHCSXH huyện mở rộng, huy động các nguồn lực từ tổ chức, cá nhân và xã hội theo đúng quy định của pháp luật; Tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn có tính chất từ thiện và các nguồn vốn hợp pháp khác vào NHCSXH; ưu tiên bố trí ngân sách địa phương các cấp uỷ thác sang cho NHCSXH nhằm bổ sung nguồn vốn cho hộ nghèo và xác đối tượng chính sách khác được vay vốn để đầu tư sản xuất và vươn lên thoát nghèo; Ban đại diện HĐQT-NHCSXH huyện tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội đặc thù; chủ động đề xuất các đề án, cơ chế cụ thể lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế- xã hội với tín dụng chính sách xã hội, phù hợp với từng giai đoạn.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khoái Châu kiểm tra giám sát hoạt động quản lý...(22/04/2024 9:14 SA)

  Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khoái Châu triển khai mở tài khoản an sinh xã hội(12/04/2024 9:18 SA)

  Ngân hàng CSXH huyện Khoái Châu tiếp tục tuyên truyền công tác huy động tiền gửi tiết kiệm tại...(02/04/2024 2:41 CH)

  Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác tài chính công đoàn năm 2024(27/03/2024 3:43 CH)

  Chương trình cho vay người chấp hành xong án phạt tù tại NHCSXH: Một chính sách mới rất nhân văn(08/03/2024 1:17 CH)

  Phát huy hiệu quả nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội trong công tác giảm nghèo, an sinh xã...(01/03/2024 2:33 CH)

  Khoái Châu nhiều đối tượng chính sách, hộ nghèo được vay vốn phát triển kinh tế và có việc làm ổn...(21/02/2024 7:07 SA)

  °
  33 người đang online