Chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Năm 2023, nợ quá hạn của NHCSXH huyện chiếm tỷ lệ 0,008%/ tổng dư nợ, giảm gần 50% so với 2022

Đăng ngày 18 - 01 - 2024
100%

Năm 2023, nợ quá hạn của NHCSXH huyện chiếm tỷ lệ 0,008%/ tổng dư nợ, giảm gần 50% so với 2022

 

Năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, PGD Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khoái Châu đã triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, đóng góp tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, phát huy vai trò “cánh tay nối dài” của Chính phủ và NHCSXH trong thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn.
Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế từ kinh tế trong nước và quốc tế đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống nhân dân trên địa bàn huyện Khoái Châu. Để góp phần tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất, giúp DN và người dân, PGD NHCSXH huyện Khoái Châu đã triển khai kịp thời các hoạt động hỗ trợ vay vốn, ưu đãi tín dụng để từng bước khắc phục khó khăn trước mắt. Tính đến 31/12/2023, PGD NHCSXH huyện Khoái Châu đang thực hiện cho vay 13 chương trình tín dụng với tổng dư nợ đạt: 557.760 triệu đồng đồng, thực hiện 100% kế hoạch giao; tăng 72.054 triệu đồng, tỷ lệ tăng 14,8% so với cuối năm 2022. Nguồn vốn ủy thác đại phương được UBND huyện chuyển sang cho vay Hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác là: 4.707 triệu đồng, trong đó riêng năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang là 2 tỷ đồng.
Chất lượng tín dụng: tính đến 31/12/2023, nợ quá hạn là 45 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,008%/ tổng dư nợ, giảm 21 triệu đồng so 31/12/2022.
Để có được những kết quả nêu trên, PGD NHCSXH huyện Khoái Châu không ngừng triển khai và thực hiện mọi giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của các chương trình cho vay trên địa bàn huyện. Phối hợp tốt với các tổ chức hội, đoàn thể huyện thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ TK&VV; huyện tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội cấp xã và Tổ TK&VV. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát khách hàng vay vốn sử dụng vốn vay hiệu quả; Hội đoàn thể thường xuyên chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi và trồng trọt. Xây dựng, lồng ghép mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của địa phương với việc thực hiện sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, nhằm giúp hộ vay sử dụng vốn vay có hiệu quả, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội.
Trong thời gian tới, để hoạt động tín dụng chính sách thực sự là công cụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội hơn nữa và là chương trình mục tiêu quốc gia, an sinh xã hội trên địa bàn huyện, PGD NHCSXH huyện Khoái Châu tiếp tục tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách; thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW; Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ; xác định hoạt động tín dụng chính sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; Hội, đoàn thể các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách địa phương, bố trí nguồn vốn ngân sách Nhà nước để ủy thác qua NHCSXH bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác./.
Ý kiến bạn đọc

    Tin mới nhất

    Trên 100 lao động vượt qua khó khăn nhờ phát huy được đồng vay vốn từ NHCSXH huyện (06/05/2024 11:49 SA)

    Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khoái Châu kiểm tra giám sát hoạt động quản lý...(22/04/2024 9:14 SA)

    Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khoái Châu triển khai mở tài khoản an sinh xã hội(12/04/2024 9:18 SA)

    Ngân hàng CSXH huyện Khoái Châu tiếp tục tuyên truyền công tác huy động tiền gửi tiết kiệm tại...(02/04/2024 2:41 CH)

    Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác tài chính công đoàn năm 2024(27/03/2024 3:43 CH)

    Chương trình cho vay người chấp hành xong án phạt tù tại NHCSXH: Một chính sách mới rất nhân văn(08/03/2024 1:17 CH)

    Phát huy hiệu quả nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội trong công tác giảm nghèo, an sinh xã...(01/03/2024 2:33 CH)

    °
    203 người đang online