Chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Khoái Châu nhiều đối tượng chính sách, hộ nghèo được vay vốn phát triển kinh tế và có việc làm ổn định

Đăng ngày 21 - 02 - 2024
100%

Khoái Châu nhiều đối tượng chính sách, hộ nghèo được vay vốn phát triển kinh tế và có việc làm ổn định

Hình ảnh giao dịch xã tại xã Tân Châu

 

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Khoái Châu đã quan tâm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
Hàng năm, Huyện ủy, UBND huyện Khoái Châu đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo  tập trung nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội thông qua việc bố trí ngân sách huyện chuyển sang Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Khoái Châu để bổ sung vốn ủy thác cho vay đối tượng hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo chính quyền, Ủy ban MTTQ và các Hội đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Khoái Châu trong việc triển khai cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của hộ vay để đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, đẩy lùi “tín dụng đen” ở nông thôn.
Nhằm hỗ trợ nguồn lực cho tín dụng chính sách, ngoài nguồn vốn của trung ương và ngân sách tỉnh, ngay từ đầu năm 2024, UBND huyện Khoái Châu đã chuyển nguồn vốn 2,5 tỷ đồng từ ngân sách địa phương ủy thác qua Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Khoái Châu để thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
Ngay sau khi được bố trí vốn, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Khoái Châu đã tham mưu Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện phân giao chỉ tiêu về các xã, Thị trấn trên địa bàn huyện Khoái Châu để tiến hành cho vay kịp thời.
Tính đến 31/01/2024, tổng nguồn vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Khoái Châu đạt 574 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 572,5 tỷ đồng. Điều này cho thấy, nhu cầu về vốn tín dụng chính sách của người dân trên địa bàn rất lớn, đặc biệt là hộ nghèo và đối tượng chính sách khác. Trong năm 2024, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Khoái Châu sẽ cố gắng tranh thủ sự quan tâm của các cấp từ trung ương đến địa phương để tăng trưởng tín dụng, giải ngân kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng và phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
 Khách hàng vay vốn phát triển mô hình cây, con giống tại xã Tân Châu
 
 
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Trên 100 lao động vượt qua khó khăn nhờ phát huy được đồng vay vốn từ NHCSXH huyện (06/05/2024 11:49 SA)

  Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khoái Châu kiểm tra giám sát hoạt động quản lý...(22/04/2024 9:14 SA)

  Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khoái Châu triển khai mở tài khoản an sinh xã hội(12/04/2024 9:18 SA)

  Ngân hàng CSXH huyện Khoái Châu tiếp tục tuyên truyền công tác huy động tiền gửi tiết kiệm tại...(02/04/2024 2:41 CH)

  Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác tài chính công đoàn năm 2024(27/03/2024 3:43 CH)

  Chương trình cho vay người chấp hành xong án phạt tù tại NHCSXH: Một chính sách mới rất nhân văn(08/03/2024 1:17 CH)

  Phát huy hiệu quả nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội trong công tác giảm nghèo, an sinh xã...(01/03/2024 2:33 CH)

  °
  80 người đang online