Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Khoái Châu giai đoạn 2015-2020

Đăng ngày 05 - 08 - 2020
100%

Thực hiện “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 05 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Khoái Châu luôn chủ động khắc phục mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, thi đua đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh,...

 

Về dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ở huyện có Đ/c Đào Ngọc Huấn - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đ/c Nguyễn Đức Sơn - Chủ tịch UBND huyện và Thủ trưởng các phòng ban ngành, đoàn thể huyện, cùng sự có mặt đầy đủ lãnh đạo 25 xã, thị trấn.
Đ/c Đào Ngọc Huấn - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần thi đua yêu nước, ý chí quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, Đồng chí Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch UBND huyện kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMT TQ, các tổ chức Đoàn thể, lực lượng vũ trang, các tổ chức Doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể nhân dân huyện nhà chung sức, đồng lòng tranh thủ ngoại lực; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nêu cao ý chí tự lực, tự cường; khơi dậy, phát huy và nhân rộng lòng yêu quê hương, đất nước trong mỗi người; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Đồng chí Nguyễn Đức Sơn - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị
Tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Đức Sơn đã nhấn mạnh một số nội dung mục tiêu trọng tâm thực hiện trong thời gian tới như sau: 
Một là: Tiếp tc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, trách nhiệm Li kêu gi thi đua ái quc ca Bác H và Ch th s 39 ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu đến năm 2025, có 80% tổ chức cơ sở đảng  xếp loại chất lượng Hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó 40 – 45% đạt Trong sạch vững mạnh). Thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi để cho các tổ chức, cá nhân phát huy thế mạnh, năng lực, sở trường đóng góp nhiều hơn, hiệu quả hơn cho sự phát triển của địa phương nói riêng, phát triển của đất nước nói chung.
Hai là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó xác định, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là then chốt. Ưu tiên tập trung thực hiện việc cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, coi trọng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với tiếp tục xây dựng và phát triển, mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn… theo tiêu chuẩn VietGap nhằm tăng năng suất, nâng cao chất lượng, nâng cao giá trị thu nhập trên 01 đơn vị diện tích canh tác và chú trọng xây dựng thương hiệu cho hàng nông sản của huyện, phấn đấu năm 2025Nông nghiệp tăng 2,0 – 2,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 115 triệu, nông nghiệp, thủy sản chiếm 13%; Công nghiệp - xây dựng 47%; Thương mại, dịch vụ 40%; giá trị bình quân thu được trên ha canh tác đạt 250 triệu. Phát trin công nghip, tiu th công nghip; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh vào các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; ưu tiên vic áp dng công ngh cao, công ngh sch, công ngh chế biến nông sn gn vi bo v môi trường và giải quyết việc làm cho lao động địa phương; Phát trin các lĩnh vc dch v có tim năng và li thế mang li giá tr gia tăng cao. Phấn đấu năm 2025: Giá trị sản xuất bình quân 5 năm tăng trên 9,5% (trong đó công nghiệp tăng 11,0 – 11,5%, dịch vụ tăng 12,0 – 12,5%); Tổng vốn đầu tư đạt 76.845 tỷ đồng; Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm trên 10%; đến năm 2025 thu đạt 1.300 tỷ; Năm 2025: Tỷ lệ đô thị hóa của huyện đạt 47%; đô thị Bô Thời - Dân Tiến đạt các tiêu chí đô thị loại 3; khu vực Thị trấn Khoái Châu mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại 4.
Ba là: Bảo vệ, phát triển các giá trị văn hóa, lịch sử, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thc hin tt công tác xã hi hóa giáo dc để đảm bo nhu cu hc tp và đẩy nhanh tiến độ xây dng trường đạt chun quc gia (phấn đấu 100% trường học được công nhận chuẩn Quốc gia vào năm 2025). Chủ động phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng y tế dự phòng, dịch vụ khám, chữa bệnh, phát triển nhân lực y tế về số lượng và chất lượng, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, không để dch bnh xy ra.
Bốn là: Đẩy mnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dng cơ quan, đơn v, trường hc văn hoá. Chú trng nâng cao cht lượng các làng, gia đình, cơ quan, đơn v văn hoá, bo tn và phát huy nhng giá tr văn hóa truyn thng tt đẹp. Tiếp tc đẩy mnh phong trào thi đua “Chung sức xây dng nông thôn mi”. Huy động hiệu quả các nguồn lực thường xuyên duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và khu dân cư kiểu mẫuĐẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện hiệu quả các dự án tạo vốn từ quỹ đất. Tăng cường quản lý, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên.
Năm là: Thc hin hiu qu nhim v ci cách hành chính và xây dng cng c h thng chính tr vng mnh, với 85% chính quyền, 85% đoàn thể cơ sở đạt TSVM hoặc tương đương; tiếp tc ci cách hành chính, nht là th tc hành chính theo hướng đơn gin hóa; nâng cao tinh thn trách nhim ca các cp, các ngành, ca đội ngũ cán b, công chc trong thc hin nhim v.
Sáu là: Thc hin tt các phong trào thi đua thc hin nhim v bo v an ninh quc gia và trt t an toàn xã hi, kim chế tai nn giao thông. Nâng cao cht lượng xây dng nn quc phòng toàn dân gn vi thế trn an ninh nhân dân trong tình hình mi; xây dng khu vc phòng th huyn vng mnh, hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu thanh niên nhập ngũ; gi vng n định chính tr. Kết hp cht ch gia nhim v quc phòng, an ninh vi nhim v phát trin KT-XH. Tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách, khó khăn, phức tạp với thời gian cụ thể; giải quyết kp thi, hiu qu việc t cáo, khiếu ni ca công dân, không để phát sinh khiếu kin đông người, vượt cp.
Nhân dịp tổ chức Hội nghị, UBND huyện đã tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại huyện Khoái Châu(17/11/2021 4:43 CH)

  Khoái Châu tổng kết phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn...(30/08/2021 10:37 SA)

  Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng thăm, tặng quà Trung tâm y tế huyện Khoái...(08/07/2021 9:14 SA)

  Đồng Chí Đỗ Tiến Sỹ - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc tại huyện Khoái...(22/05/2021 6:59 CH)

  Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà nhân dân đang thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội tại...(13/05/2021 2:27 CH)

  Liên đoàn lao động tỉnh Hưng Yên cùng các nhà tài trợ trao, tặng quà cho Ban chỉ đạo phòng, chống...(11/05/2021 9:21 SA)

  Tổng kết công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2020 và trao quà tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021(22/01/2021 5:21 CH)