Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đăng ngày 01 - 01 - 2019
100%

 

 1. Đ/c Lê Thị Lương       -       Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo

        - Điện Thoại:  0221. 3910.416 

        - Email: ltluong.kc@hungyen.gov.vn

   2. Đ/c Lê Thị Hải Yến       -      Phó Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo

       - Điện Thoại:   0985.033.25

       - Email: lthyen.kc@hungyen.gov.vn

   3. Nguyễn Hữu Thịnh      -      Phó Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo

    - Điện thoại:   0982.060.304

    - Email:   nhthinh.kc@hungyen.gov.vn

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Trung tâm Văn hóa TT và Du Lịch(04/04/2019 1:59 CH)

  Đài truyền thanh(04/04/2019 1:58 CH)

  Văn phòng HĐND và UBND huyện(04/04/2019 1:58 CH)

  Phòng Y tế(04/04/2019 1:58 CH)

  Phòng Nông nghiệp & PTNT(04/04/2019 4:46 CH)

  Phòng Nội Vụ(04/04/2019 1:58 CH)

  Thanh tra huyện(04/04/2019 1:58 CH)