Phòng Nông nghiệp & PTNT

Đăng ngày 04 - 04 - 2019
100%

Phòng Nông nghiệp & PTNT

 

 1. Đ/c Nguyễn Văn Đạt   -   Trưởng Phòng Nông nghiệp & PTNT

        - Điện Thoại:  0221.3910381

        - Email:   nvdat.kc@hungyen.gov.vn

  2. Đ/c  Nguyễn Thanh Quyết   -     Phó Phòng Nông nghiệp & PTNT

        - Điện Thoại:  0221. 3910.501

       - Email:    ntquyet.kc@hungyen.gov.vn

   3.  Đ/c   Phan Văn Hiếu    -    Phó Phòng Nông nghiệp & PTNT

        - Điện Thoại:    0221.3910381

       - Email:    pvhieu.kc@hungyen.gov.vn

4. Đ/c Trần Văn Nam   -    Phó Phòng Nông nghiệp & PTNT

       - Điện Thoại:    0221.3910381

       - Email:    ptvnam.kc@hungyen.gov.vn

 
Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Trung tâm Văn hóa TT và Du Lịch(04/04/2019 1:59 CH)

  Đài truyền thanh(04/04/2019 1:58 CH)

  Văn phòng HĐND và UBND huyện(04/04/2019 1:58 CH)

  Phòng Y tế(04/04/2019 1:58 CH)

  Phòng Nội Vụ(04/04/2019 1:58 CH)

  Thanh tra huyện(04/04/2019 1:58 CH)

  Phòng Văn hóa & Thông tin (04/04/2019 1:58 CH)