Thứ ba, ngày 27 tháng 2 năm 2024
Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch TT UBND huyện về việc phê duyệt Đề án "Thu... (13/10/2023)

Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch TT UBND huyện tại Hội nghị triển khai Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Đề án "Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt...

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Khoái Châu
13 người đã bình chọn
°
114 người đang online